Vuxenadoption

2015-12-29 i Adoption
FRÅGA
Det finns så många barn som inte har föräldrar, kanske inte heller andra anhöriga, även från annat land. Min fundering är om vi, min sambo 68 år och jag 62 år kan adoptera ett vuxet barn. För vår del någon som med tiden bryr sig om oss och som får ta efter oss. Mycket kärlek finns att få hos oss båda till detta älskade barn. Min sambo har ett barn som han inte haft någon kontakt med samt äldre syskon och syskonbarn och jag har endast ett syskonbarn (vill inte att hon ska ärva, då hon redan har gott ställt och bor i ett gruppboende) och äldre kusiner. Vi är pigga och fullt friska, vad och hur kan vi göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom ni inte är gifta kan ni inte adoptera tillsammans, 4 kap. 4 § föräldrabalken (här). För att ni ska kunna adoptera gemensamt måste ni alltså gifta er.

I övrigt gällande adoption måste ni vända er till tingsrätten med en ansökan om adoption. I ansökan till tingsrätten ska motivet till adoptionen anges samt uppgifter till barnets biologiska föräldrar eftersom tingsrätten måste ta kontakt med dem för att få deras åsikt.

Tingsrätten gör därefter en bedömning där de ser till om ni har uppfostrat barnet och eftersom så inte är fallet, om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan er och personen ni önskar att adoptera finns särskild anledning till adoption. Här ser man till om det har uppkommit en föräldra/barn-relation. Det måste alltså finnas en sådan relation vid adoptionen, ni kan inte adoptera och sedan låta en nära relation växa fram. Tingsrätten ser även till det vuxna barnets inställning samt behov av en familjetillhörighet och trygghet.

Jag vill även kort nämna att din sambos barn har absolut arvsrätt och har rätt till sin arvslott, eller vid testamente åtminstone sin laglott, även om ni har ett adoptivbarn och din sambo och hans barn inte har någon kontakt.

Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!

Sarah Saajakari
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (542)
2020-09-14 Biologiska pappans samtycke vid adoption
2020-09-08 Vad finns det för avgöranden från Högsta domstolen om adoption av en vuxen?
2020-09-07 Kan en förälder ensam adoptera gemensamma barn?
2020-09-04 Behåller man sin arvsrätt till den ursprungliga föräldern när man adopteras?

Alla besvarade frågor (84159)