Vuxenadoption

2015-09-09 i Adoption
FRÅGA
Hur går man tillväga när man ska göra en Vuxenadoption
SVAR

Hej, tack för din fråga till oss på Lawline!

Bestämmelser om adoption finns i Föräldrabalken. Dessa regler hittar du här.

Ansökan

Eftersom det är Tingsrätten som beviljar tillstånd till adoption krävs att du skickar in en ansökan till närmsta Tingsrätt, se här. Regler om vilken tingsrätt som är behörig att ta emot och behandla din ansökan hittar du här.

Vad gäller information och dokument som ska ingå i ansökan, hänvisar jag till tidigare besvarad fråga här på Lawline. Se http://lawline.se/answers/adoptera-en-vuxen-person?q=ans%C3%B6kan%2Bom%2Badoption

Bedömning

En adoption beviljas om tingsrätten finner det lämpligt och om adoptionen är till fördel för barnet samt om sökanden haft en roll i uppfostran av barnet eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

När det rör sig om vuxenadoption tar Tingsrätten främst hänsyn till om det finns särskild anledning till adoptionen. Det kan exempelvis handla om huruvida det personliga förhållandet mellan sökanden och den myndige i princip är detsamma som mellan förälder och barn.

Förutom ovanstående krävs för tillstånd även att en överenskommelse om ersättning i samband med adoptionen inte skett.

Mer information om lämplighetsbedömningen hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (530)
2020-07-03 Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?
2020-06-30 Vad händer vid adoption av vuxen?
2020-06-29 Samtycke vid adoption av vuxna barn
2020-06-29 Om att adoptera tillbaka ett biologiskt barn i arvssyfte

Alla besvarade frågor (81675)