Vuxenadoption

2015-05-14 i Adoption
FRÅGA
HejFinns det regler kring vuxenadoption? Kan vem som helst få göra detta utan att vara sambo eller gift med den ena föräldern?, och vara skriven på samma adress? och kan jag som är den biologiska modern motsätta mig detta?Vänligen Karin
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.

Reglerna kring vuxenadoption finns i 4 kap Föräldrabalken (FB) (här). En förutsättning för att få genomföra en adoption är att Tingsrätten beviljar den (här). Det finns inget krav på varken äktenskap eller samboskap för att få adoptera, men det är i slutändan rätten som avgör.

När Tingsrätten ska avgöra om adoptionen är lämplig görs en prövning med hjälp av 4 kap 6 § Föräldrabalken. Enligt § anses en vuxenadoption lämplig om det är till fördel för barnet samt sökanden har uppfostrat barnet, eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid vuxenadoptioner är det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera ett skäl som väger särskilt tungt i bedömningen.

Vid avgörandet om det finns en särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet ska det framgå att förhållandet i stort sett är detsamma som det som i allmänhet råder mellan föräldrar och barn och att adoptionen är till för att befästa detta förhållande. Vuxenadoptioner är i regel svåra att få igenom och bedömningen kommer, som ovan framkommit, grunda sig mycket på vilken relation personerna i fråga har till varandra och i vilket syfte adoptionen görs. Att du, som biologisk förälder, motsätter dig adoptionen är också något som Tingsrätten tar med i beaktande i bedömningen om huruvida adoptionen är lämplig eller ej.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Angelica Ahlström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (531)
2020-07-05 Vilken förälder ska jag ärva efter adoption?
2020-07-03 Hur ska man gå tillväga för att få ut handlingar om en adoption?
2020-06-30 Vad händer vid adoption av vuxen?
2020-06-29 Samtycke vid adoption av vuxna barn

Alla besvarade frågor (81838)