FrågaFAMILJERÄTTAdoption28/03/2021

Vuxenadoption

Hej!

Jag är 53 årsgammal. Jag har aldrig vuxit upp med min biologiska pappa. Han dog när jag var liten. Min styvfar har varit min pappa sedan jag var 5 år och är den enda pappa jag känner till. Min mamma och han fick två barn till senare som är mina halvsyskon. Min mamma och styvfar skilde sig för ett antal år sedan, men vår relation har varit dotter/pappa även efter detta.

Vi har länge talat om att han ska adoptera mig för att jag och mina syskon ska ha samma juridiska status och även känslomässigt. Vi skickade en ansökan för några månader sedan och min styvfar blev häromdagen uppringd av tingsrätten i Lund som meddelade att det inte var möjligt med en adoption. Det krävdes isåfall att min biologiska mamma avstod sin föräldrarätt. Nu är vi förtvivlade och undrar om och isåfall hur vi kan kämpa vidare. Finns det ett annat sätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler för att besvara din fråga finns i föräldrabalk (FB).

En vuxen får adopteras endast om det finns särskilda skäl med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som den sökande önskar adoptera. Särskilt ska beaktas om den sökande har uppfostrat barnet eller om adoptionen avser att bekräfta en barn-föräldrarelation (4 kap. 4 § FB). Ett exempel på en barn-föräldrarelation är ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2002 s. 425) vilket var avgjort enligt äldre rätt där två makar fick adoptera hustruns 52-åriga dotter, bortadopterad som spädbarn.

Tillstånd ges av allmän domstol som har att allsidigt pröva om det är lämpligt att adoptionen äger rum (4 kap. 11 – 14 §§ FB). Av ett annat rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2015 s. 546) framkommer att omfattningen av domstols utredningsansvar kan variera. I NJA 2015 s. 546 understryker HD: "Alla ärenden om adoption är emellertid indispositiva på det sättet att domstolen har det slutgiltiga ansvaret för att ärendet blir tillräckligt utrett. Detta innebär inte att domstolen har en skyldighet att allmänt efterforska förhållanden som kan leda till ett bifall till ansökan."

Sammanfattningsvis kan jag enbart råda dig påtala för rätten det personliga förhållandet som du har till din styvfar. Beskriv gärna (om du inte redan gjort det) på samma sätt som du gjorde i frågan du ställde till oss, eftersom domstolen i första hand utreder det du framfört. Dessvärre är det dock relativt svårt att adoptera en vuxen person och om man ser till rättspraxis är vuxenadoptioner sällsynt. När det gäller andra juridiska tillvägagångsätt beror det på vilka rättsverkningar du vill få, om det t.ex. handlar om din arvsrätt kan du be din styvfar upprätta ett testamente. Annars finns det tyvärr inte andra sätt för dig att bli adopterad än via ansökan till domstol.

Återkom gärna om du skulle ha några ytterligare frågor!

Vänliga hälsningar,

Anna RunåkerRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”