Vuxenadoption

2020-12-18 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag vill adoptera en tonåring, han vill det också. Grejen är att han är 17 nu, två dagar från att fylla 18. Så jag undrar om det är adoption av barn, eller vuxenadoption vi ska ansöka om i det här fallet. För jag gissar att han hinner fylla 18 innan allt är klappat och klart med adoptionen, och då blir han ju myndig och räknas som vuxen i lagens mening.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När denna fråga besvaras har personen i fråga fyllt 18 år och jag utgår från att ni inte hunnit eller ansökt om adoption ännu. Därför blir vuxenadoption det enda alternativet och därför behandlar jag frågan om vuxenadoption.

Adoption regleras i 4 kap BrB, där vuxen adoption regleras i 4 §. Där sägs det att den som fyllt 18 år endast får adopteras om det finns en särskild anledning till detta, med hänsyn till sökandens (i detta fall du/den som ansöker om adoption) relation till den som ska adopteras. För att vara gångbart ska adoptionen i övrigt vara lämplig. Man ska särskilt beakta om sökanden uppfostrat personen som ska adopteras eller om denna adoption syftar till att bekräfta en relation som är eller motsvarar en relation mellan barn och förälder.

När personen fyllt 18 år är denne inte längre ett barn och därför aktualiseras inte frågan om förälders/vårdnadshavares samtycke till adoptionen eller undantagen därtill.

Om syftet med adoptionen inte är kopplat till den personliga relationen, utan rör någon annan fråga, såsom en önskan att underlätta för någon att på uppehållstillstånd, bör inte utgöra skäl att bevilja adoptionen. En annan aspekt i bedömningen är åldersskillnaden, som inte bör vara för liten. I 2008 års Europarådskonvention gällande adoption av barn anges en lämplig minimigräns vara 16 år. Men vår regering har ändå ansett att en sådan gräns inte är helt lämplig utan att det kan bero på situationen. Alltså kan inte en uttömmande lista ges på undantag eller fall då adoption beviljas, utan det är samtliga omständigheter i det individuella fallet som avgör.

Jag hoppas du är nöjd med svaret, annars får du gärna återkomma!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (588)
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?
2021-03-29 Kan jag upphäva en adoption?

Alla besvarade frågor (91063)