Vuxenadoption

2020-09-01 i Adoption
FRÅGA
Hej!Hur ska jag gå tillväga för att låta min styvfar adoptera mig? Jag har inga band alls till min biologiska far och har länge velat bli adopterad. Jag är 22 år gammal så detta blir väl vuxenadoption? Får jag lagligt bli adopterad trots att jag inte är ett barn?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med regleras din fråga om adoption av föräldrabalken, fortsättningsvis FB.

Vuxenadoption är möjligt

Det är möjligt att någon som fyllt 18 år (vuxen) adopteras, men endast om det finns särskild anledning för det. Det tas då hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och den som den sökande vill adoptera. Adoptionen ska i övrigt vara lämplig (4 kap. 4 § stycke 1 FB). Vad som särskilt beaktas vid bedömning av om det finns särskild anledning till en adoption är om sökande har uppfostrat personen ifråga eller om adoptionen annars bekräftar en relation lik den mellan barn och förälder (4 kap. 4 § stycke 2 FB). Andra omständigheter ska även beaktas, såsom inställning hos föräldrarna till den som ska adopteras.

Du nämner att du inte alls har något band till din biologiska far och att du länge velat bli adopterad, varför jag antar att du blivit uppfostrad av din styvfar och att ni har en stark relation av den typen som krävs enligt lagen. Detta talar naturligtvis för att ni skulle kunna få igenom en adoption. Viktigt att komma ihåg är dock att det sker en helhetsbedömning med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet och att jag därför inte kan ge dig ett rakt svar på om det skulle kunna bli någon adoption i ditt fall eller inte.

Var görs ansökan?

Ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den sökande som vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § stycke 1 FB).

Sammanfattning

Det är möjligt att bli adopterad i din ålder men det ska då finnas särskild anledning för det.

Vänliga hälsningar,

Marina Alsayegh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (589)
2021-04-16 Vilka rättsliga konsekvenser har en adoption?
2021-04-04 Finns det ett krav på att den som adopterar ska vara gift eller ha sambo?
2021-03-31 Vad krävs för adoption
2021-03-30 Kan man häva en adoption?

Alla besvarade frågor (91293)