Vuxenadoption

2016-11-03 i Adoption
FRÅGA
Adoption av person som fyllt 18,alltså vuxen. Måste den adopterade ha fått sina fyra sista siffror, för att man ska kunna ansöka om adoption ?
SVAR

Hej!

Det är enligt svensk rätt möjligt att genomföra så kallade "vuxenadoptioner", förutsättningarna regleras i 4 kapitlet Föräldrabalken (FB).

Enligt 4:5a § FB kan en vuxen adopteras utan att dennes föräldrar tillfrågas, det återstår alltså endast en bedömning från rätten huruvida adoptionen är lämplig eller inte. Bedömningspunkterna som rätten utgår från återfinns i 4:6 § FB och gäller bland annat om adoptionen är till fördel för barnet/den som adopteras, om den som ansöker om adoptionen har, eller vill, uppfostra barnet eller om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen.
Vid vuxenadoptioner är det särskilt det senare man tittar på, alltså att det finns en särskild anledning till adoption med tanke på det personliga förhållandet. För att tillstånd ska kunna ges krävs också att det inte har förekommit någon överenskommelse om ersättning i samband med den eventuella adoptionen.

Det finns alltså inget specifikt krav på att den adopterade måste fått sina fyra sista siffror, rätten tar istället fokus på anledningen bakom adoptionen och bandet mellan den som adopteras och adoptanten.

Hoppas detta besvarat er fråga!

Adrian Nylén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (572)
2021-01-23 Vad händer med mitt föräldraskap om min fru adopterar min vuxna son?
2021-01-18 Fråga om behov av adoption, lämplighetsbedömning och samtycke
2021-01-17 Kan familjehemmet adoptera ett barn
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?

Alla besvarade frågor (88513)