FrågaFAMILJERÄTTAdoption23/12/2014

Vuxenadoption

Hej Jag har en fråga gällande min mammas änkeman? Vi har varit som far och son sedan han träffade min mor för 25 år sedan. Min mamma har varit död i åtta år nu. Men min styvfar lever och vi har kontakt som far och son samt mina barn kallar honom för farfar. Min fråga är kan han adoptera mig så att jag blir hans son på papper? Min biologiska far dog 1999. Tacksam för svar

Lawline svarar

Hej! Tack för att du har valt att ställa din fråga till oss på Lawline. 

Bestämmelser om adoption finns i Föräldrabalken och vuxenadoptioner är enligt svensk rätt möjliga. En förutsättning för att din styvfar ska få adoptera dig är dock att allmän domstol, d.v.s. tingsrätten beviljar adoptionen (se https://lagen.nu/1949:381#K4P1S1).

Tingsrätten kommer att bevilja adoptionen om de finner att den vore lämplig. Ett tillstånd att adoptera ges enligt 4 kap. 6 § Föräldrabalken endast om adoptionen är till fördel för barnet och den som ansöker om adoptionen har, eller vill, uppfostra barnet eller om det med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den sökande och barnet finns särskild anledning till adoptionen. Vid vuxenadoptioner är det särskilt det senare man tittar på, alltså att det finns en särskild anledning till adoption med tanke på det personliga förhållandet. För att tillstånd ska kunna ges krävs också att det inte har förekommit någon överenskommelse om ersättning i samband med den eventuella adoptionen (se https://lagen.nu/1949:381#K4P6S2). 

Vid avgörandet om det finns en särskild anledning till adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och barnet ska det framgå att förhållandet i stort sett är detsamma som det som i allmänhet råder mellan föräldrar och barn och att adoptionen är till för att befästa detta förhållande. Vuxenadoptioner är i regel inte helt lätta att få igenom, men er nära och långa relation till varandra talar emellertid för att en adoption kommer att beviljas. Ytterligare ett tungt vägande skäl för att er önskan om adoption skulle komma att beviljas är om ni tidigare har bott tillsammans. 

Angående vad som ska finnas med i ansökan till tingsrätten, hänvisar jag dig till en tidigare besvarad fråga här på Lawline (se här). 

Med vänliga hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”