Vräkning av stökig hyresgäst under uppsägningstiden

2017-09-28 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en inneboende sedan några månader tillbaka. Vi har ett kontrakt med två månaders uppsägningstid. I slutet av augusti sa jag upp kontraktet, alltså skall han egentligen flytta ut sista oktober. Saken är att han har varit sen med hyra, upprepade gånger stört mig och mina grannar, förstört flera av mina ägodelar och även delar av lägenheten, såsom tapeter och vädringsfönster. Måttet var rågat då han nyligen tillät människor jag inte känner att övernatta i vardagsrummet utan att fråga mig innan, samt störa mig och grannar ytterligare. Jag förstår att detta kanske inte går under någon form av brott mot hyresavtalet, men min fråga är om jag med denna grund kan vräka honom innan utsatt utflyttningsdatum och ändå kan kräva hyra för sista månaden?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att man ska kunna vräka en hyresgäst ställs en del krav. För det första måste det finnas en grund för uppsägning av hyresgästen utifrån de som anges i Jordabalken 12 kap. 42 §. En del av de problem som din hyresgäst gett upphov till skulle kunna vara grunder för uppsägning, till exempel dröjsmål med hyran (punkt 1 i 42 §), störningar mot omgivningen (punkt 6, detta kräver dock att socialnämnden underrättats om störningarna innan) samt att han låtit utomstående sova i lägenheten (punkt 4).

Däremot har dessa bestämmelser i ditt fall ingen betydelse eftersom du redan sagt upp hyresgästen. En vräkning av en hyresgäst går bara att få till genom att man efter en giltig uppsägning enligt 24 § vänder sig till Kronofogden. Eftersom din uppsägning inte skett på grund av förverkande enligt 24 § kan därmed vräkning inte komma till stånd. Om du däremot vid någon av dessa händelsers inträffande hade försökt säga upp hyresgästen på grund av någon av händelserna, hade det förmodligen gått att vräka denna. Att åberopa dessa händelser i efterhand för att få till en vräkning efter normal uppsägning är inte möjligt. Således har ni både kvar er rätt under uppsägningstiden. Detta innebär att du har rätt till fortsatta hyresbetalningar och han har rätt att bo kvar där.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?