Vittnespliktens innebörd

2015-02-18 i Vittna
FRÅGA
Hej.Jag har blivit kallad som vittne men jag bor på Irland och måste ta ledigt i hela 5 dagar om jag ska kunna ta mig hem till Sverige och medverka. Jag har pratat med både Tingsrätten och Åklagaren ang detta, Tingsrätten hävdar att jag inte har något val och att jag ej kan få ersättning för förlorad arbetsinkomst för 5 dagar. Samt att detta ej kan göras över telefon eller videosamtal, stämmer detta? Jag undrar också hur mycket jag kan få i ersättning då det kommer sluta på ca 8-10000kr i kostnad för mig ink förlorad arbetsinkomst? Vad händer om jag inte dyker upp? Jag betalar gladeligen vite om det är allt som kan hända!!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

På domstolens hemsida anges följande om ersättning för att vittna.

Den som kallas att vittna inför tingsrätten har rätt att få ersättning för sina kostnader för resa och förlorad arbetsinkomst. Ersättningen ska betalas av den part som har begärt förhöret, om han/hon inte har rättshjälp. Om part har rättshjälp utgår ersättning under vissa förhållanden för vittnen och ombudskostnader av allmänna medel. Läs mer här (http://www.domstol.se/tvist/rattegang-i-tingsratten/) Utgångspunkten är alltså att du ska få dina kostnader täckta och inte ådra dig stora kostnader för att kunna uppfylla din vittnesplikt.

Vad gäller möjligheten att vittna över telefon/videosamtal anges i 36:19 rättegångsbalken (RB) att domstolen i vissa fall kan bestämma att vittnesförhöret ska ske via telefon/videosamtal. Den anledning som skulle bli aktuell för dig är p.2 som anger "om en inställelse vid huvudförhandlingen skulle medföra kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen". Det är alltså upp till domstolen att avgöra och väga kostnaderna mot vikten av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen.

Om du inte dyker upp kan rättegången få ställas in. Detta innebär dock inte att den inte blir av, utan du och alla andra berörda blir kallade vid ett nytt tillfälle. Du kan även bli skyldig att betala vite eller bli hämtad av polis om du inte kommer. Du kan till och med få betala kostnader för andra som kommit till domstolen. Vad som sker beror vanligtvis på hur viktigt ditt vittnesförhör är och hur nödvändigt det är för huvudförhandlingen.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma. Läs även mer på http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Vittne/

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (184)
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister
2020-05-31 Hur går det till när man blir kallad som vittne i en rättegång?
2020-05-31 Be om att få vittna eller vänta på kallelse?
2020-05-11 Vem kallar vittne till rättegång?

Alla besvarade frågor (82667)