Vittnesplikt och vittnesattester.

2018-07-18 i Vittna
FRÅGA
Om man skulle bli kallad till att vittna men inte dyker upp, kommer de då gå igenom vad vittnet sagt i tidigare förhör eftersom vittnet inte är där och själv berättar? Har de rätt att göra så?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi en s.k. allmän vittnesplikt vilken regleras i 36 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Detta innebär att man inte kan vägra vittna om någon av parterna anser att det behövs. Rätten ska även kalla in vittnen vid vite, vilket innebär att man åläggs betala en viss summa pengar om man inte följer kallelsen, se. 36:7 RB. Ett vittne kan även bland annat hämtas till förhör och i värsta fall häktas för att fullgöra sin plikt, se 36:30-21 RB.

När det gäller att läsa upp det ett vittne sagt i tidigare förhör är huvudregeln att s.k. vittnesattester är förbjudet, 35:14 RB. Undantag finns dock från förbudet. I 35:14 2 punkten nämns att det kan tillåtas att läsa upp vad som sagts i tidigare förhör med vittne om förhör med den vittnet inte kan hållas vid huvudförhandlingen eller utanför rätten. Är det då så att ett vittne varit omöjligt att få tag i och att hen undanhåller sig själv så kan detta undantag bli aktuellt. Detta innebär att i vissa fall har de rätt att ta upp det ett vittne sagt i ett tidigare förhör utan att vittnet själv närvarar vid rättegången.

Vänliga hälsningar,

Sandra Ibrahim
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?