FrågaPROCESSRÄTTVittna18/07/2018

Vittnesplikt och vittnesattester.

Om man skulle bli kallad till att vittna men inte dyker upp, kommer de då gå igenom vad vittnet sagt i tidigare förhör eftersom vittnet inte är där och själv berättar? Har de rätt att göra så?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige har vi en s.k. allmän vittnesplikt vilken regleras i 36 kap. 1 § Rättegångsbalken (RB). Detta innebär att man inte kan vägra vittna om någon av parterna anser att det behövs. Rätten ska även kalla in vittnen vid vite, vilket innebär att man åläggs betala en viss summa pengar om man inte följer kallelsen, se. 36:7 RB. Ett vittne kan även bland annat hämtas till förhör och i värsta fall häktas för att fullgöra sin plikt, se 36:30-21 RB.

När det gäller att läsa upp det ett vittne sagt i tidigare förhör är huvudregeln att s.k. vittnesattester är förbjudet, 35:14 RB. Undantag finns dock från förbudet. I 35:14 2 punkten nämns att det kan tillåtas att läsa upp vad som sagts i tidigare förhör med vittne om förhör med den vittnet inte kan hållas vid huvudförhandlingen eller utanför rätten. Är det då så att ett vittne varit omöjligt att få tag i och att hen undanhåller sig själv så kan detta undantag bli aktuellt. Detta innebär att i vissa fall har de rätt att ta upp det ett vittne sagt i ett tidigare förhör utan att vittnet själv närvarar vid rättegången.

Vänliga hälsningar,

Sandra IbrahimRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”