Vittnesplikt - Kan man vägra att vittna?

2018-07-29 i Vittna
FRÅGA
Jag har några frågor jag funderat på men inte hittat svar.Vad händer om man skulle få hem en kallelse att vittna i en rättegång men inte skriver under och skickar tillbaka till domstolen?Jag vet om att om man vägrar att vittna kan de välja att häkta dig i max tre månader, men om man nu skulle suttit dessa tre månader och fortsatt vägra vittna, slipper man undan då helt enkelt? Sista frågan, kan de begära att en 18-åring utan inkomst ska betala vite?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige har vi vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne. Reglerna kring vittnen finns i 36 kap. Rättegångsbalken (RB).

Om ett vittne har kallats men vägrar att vittna finns flera olika åtgärder som domstolen kan vidta:

Ny kallelse eller hämtning
Inledningsvis finns alternativen att skicka ut en ny kallelse till vittnesmålet eller, om vittnet antas inte komma att följa kallelsen, att hämta vittnet omedelbart eller till en senare dag, 36 kap. 20 § RB.

Vite
Om ett vittne vägrar vittna utan giltigt skäl kan rätten även förelägga vittnet vite som en nästa åtgärd för att få personen att vittna, 36 kap. 21 § RB.

Häktning
Hjälper inte vitesföreläggande eller hämtning kan rätten besluta att häkta vittnet under högst tre månader, där vittnet ska inställas för rätten för vittnesmål var fjortonde dag för att förmå vittnet att vittna, 36 kap. 21 § RB.

Rättegångskostnader
Om det är så att vittnets vägran orsakar rättegångskostnader kan någon av parterna yrka att vittnet ska få stå för dessa kostnader i skälig utsträckning, 36 kap. 23 § RB.

Mened
I värsta fall kan förtigandet av sanningen leda till att man döms till brottet mened, vilket kan ge fängelsestraff upp till fyra år, 15 kap. 1 § Brottsbalken.

Dessa bestämmelser gäller även för personer som är 18 år utan inkomst. Enbart personer under 15 år samt personer som lider av en allvarlig psykisk störning är undantagna åtgärderna om vite, häktning och rättegångskostnader, men kan fortfarande hämtas för vittnesmål, 36 kap. 22 § och 13 §.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine Björling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?