Vittnesplikt i brottmål när make är misstänkt?

2018-02-10 i Vittna
FRÅGA
HejJag har blivit vittne till en misshandel där min man är den misstänkte. Har jag rätt att säga att jag inte vill vittna i rättegången?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler som gäller rättegång i brottmål hittar du i Rättegångsbalk(RB). Regler om att vittna i en sådan rättegång finns i lagens 36:e kapitel.

Om åtal väcks mot din man så blir han tilltalad och därmed part i rättegången. Personer som är närstående till den tilltalade på vissa i lagen uppräknade sätt är undantagna från vittnesplikten och kan därmed avstå från att vittna. Eftersom du och din man är gifta så har du inte någon skyldighet att vittna i en rättegång där han är tilltalad. RB 36 kap.3 §. Du har alltså rätt att avstå från att lämna vittnesmål i rättegången.

Om du ändå skulle vilja vittna så får du inte avlägga ditt vittnesmål under ed. Detta gör att ditt vittnesmål riskerar att få ett lägre värde när rätten ska värdera bevisningen. Det gör också att du inte kan bli dömd för brottet mened med anledning av dom uppgifter du lämnar i ditt vittnesmål. RB 36 kap. 13 § andra stycket.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har några ytterligare frågor eller om du vill ha något i svaret förtydligat.

Vänligen,

Christian Sörqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?