Vittnesplikt i brottmål?

2018-03-05 i Vittna
FRÅGA
Hej. Jag har blivit åtalad för misshandel alt vållande till kroppsskada.Händelsen hände på en nattklubb där denna tjejen var väldigt berusad. Hon började bråkade med min vän och försökte höja sin hand så jag drog undan min vän. Därefter hämtade jag mina saker i garderoben och skulle gå hem. Men när jag vänder mig om så kommer hon mot mig, hotfull i sin blick. Så jag ställer upp mina handflator framför mina axlar för jag var rädd att hon skulle vara aggressiv igen som hon var mot min vän, så vi krockar/kolliderar. Hon trillar på nersplilt halt kakelgolv för hon är så full och har höga klackar. Hon fick en bula och var på sjukhuset men hon stannade inte över natten. Nu har hon väckt åtal misshandel med uppsåt alt vållande till kroppsskada med oaktsamhet och påstår att jag har puttat henne. Det är ju ord mot ord men hon var alkoholpåverkad, inte jag. Jag var nykter. Hur är straffskalan angående detta?Har ett vittne som såg allt men hon vill inte vittna i tingsrätten trots att det kan vara avgörande, kan tingsrätten tvinga henne ändå? Eller hur funkar det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt svensk rätt föreligger det, som huvudregel, vittnesplikt. För att upprätthålla vittnesplikten, regleras den i 36 kap. rättegångsbalken (RB). Lagtexten medför möjlighet att genom tvång få fram bevisning med vittnesmål.

Vittnesplikten är dock förenad med undantag. Målsägande och tilltalad (i brottmål) är obehöriga att vittna. Barn och psykiskt störda personer är obehöriga att vittna. Dock gör rätten en bedömning av omständigheterna i varje enskilt fall om det är skäligt att personen hörs som vittne (36 kap. 4 § RB). Vidare är även vissa personer som är underkastade tystnadsplikt obehöriga att vittna (36 kap. 5 § RB).

För de personer som är vittnespliktiga finns det även speciella inskränkningar beroende på omständigheterna. I 36 kap. 3 § st 2 och 13 § st 2 RB, stadgas att den som på något sätt är släkt med den tilltalade (i brottmål) inte är skyldig att avlägga vittnesmål, men om personen skulle vilja det ska det ske utan att ed avläggs. I detta hänseende skiljer sig brottmålen från tvistemålen. I tvistemål är vittnen som är besläktade med någon part inte skyldiga att vittna enligt det förstnämnda lagrummet, men skulle de ändå låta sig förhöras behandlas de som vanliga vittnen och måste avlägga vittneseden.

Är personen i detta fall inte besläktad med dig, eller är denne inte barn eller psykiskt störd, ska denne sålunda vittna. Vittnar inte personen kan denne straffas.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?