Vittnesplikt för sambo

2017-04-05 i Vittna
FRÅGA
Kan man förneka att vittna mot sin samlever? och om så är fallet, vad är den möjlige konsekvens?- Martin
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 36 kap. 3 § rättegångsbalken anges att "Den som med part är eller varit gift [...] eller som på liknande sätt är parten närstående, vare ej skyldig att avlägga vittnesmål."

Begreppet närstående anses omfatta sambos. Sambos är således inte skyldiga att vittna mot varandra. Vill den ena sambon inte vittna mot den andra men ändå blivit kallad kan det vara så att denne trots detta är tvungen att dyka upp i rätten för att meddela sin inställning. Vill sambon inte vittna så kan ett förslag vara att höra av sig till åklagaren eller rätten i förväg och berätta detta för att se om denne kan slippa att framträda i rätten.

Omfattas en person av paragrafen så är man ej skyldig att avlägga vittnesmål och några konsekvenser kan det inte bli tal om. Däremot blir en konsekvens att rätten ,av förklarliga skäl, inte kommer att få del av den information som sambon har.

Hoppas du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

David McKenzie
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (203)
2021-07-28 Vilka uppgifter kan socionomer lämna ut till rätten?
2021-06-17 När får läkare vittna?
2021-06-17 Får man ersättning för förlorad arbetsinkomst som vittne?
2021-04-25 Kan ett sekretessavtal brytas pga. vittnesplikt i domstol?

Alla besvarade frågor (94584)