Vittnesplikt för minderåriga och möjligheten att ändra osanna utsagor

2020-10-08 i Vittna
FRÅGA
Min sjuttonåriga son är kallad som vittne, rörande drogförsäljning. Min son säger nu till mig att det han sa på polisförhöret inte stämmer, utan att han kommer ihåg nu vad som egentligen hände, det är en vecka till rättegång, hur ska han göra för att ändra sitt vittnesmål? Jag som mamma är också orolig för att han åker illa ut när han vittnar, den han ska vittna mot är nitton år, men går i samma klass som min son, det känns mycket olustigt. Måste han vittna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår att det måste kännas obehagligt att din son ska vittna. MItt korsta svar är dock att din som måste vittna. Vilka konsekvenser den osanna utsagan i polisförhör får beror på vad din son har sagt, det finns emellertid alltid en möjlighet att ändra den utsagan som givits under polisförhör.

Är det olagligt att ljuga under polisförhör?

Som huvudregel är det inte brottsligt att tala osanning under polisförhör. Talas det däremot osanningen om att en oskyldig person har begått en viss gärning, att det fanns besvärande omständigheter eller annars förnekar att det förelåg omständigheter som hade gjort bedömningen av en gärning mildare så är detta ett brott. Att helt enkelt snacka strunt om en viss persons skuld, förutsatt att den personen finns på riktigt, är ett brott som kallad "falsk tillvitelse" (15 kap. 7 § Brottsbalken). Däremot är det inte olagligt att tala osanning om andra omständigheter under ett polisförhör exv. Att man såg någon springa från platsen, signalement på en gärningsman, tidpunkten för en viss gärning och så vidare.

Har din son begått "falsk tillvitelse" och brottet är att klassa som ringa finns möjlighet att gå fri från ansvar om de osanna uppgifterna rättas till innan de fått för stora konsekvenser (15 kap. 14 § Brottsbalken).

Måste minderåriga vittna?

Personer över 15 år omfattas av en så kallad vittnesplikt. Vittnesplikt innebär att man måste vittna och kan även tvingas till detta genom åtgärder så som vite och hämtning (36 kap. 7 § Rättegångsbalken). Målsmans inställning till vittnesmålet är inte av betydelse.Undantag från vittnesplikten på grund av personliga förhållande kan endast grunda sig på nära släktskap (36 kap. 3 § Rättegångsbalken). Att din son går i samma klass som den han ska vittna mot är därför inte en omständighet som det tas hänsyn till.

Vidare sker vittnesmål i rättegång under ed (36 kap. 11 § Rättegångsbalken). Innebörden av ed är att det blir straffbart att tala osanningen, den som talar osanning under ed begår brottet "mened" (15 kap. 1 § Brottsbalken). Det är alltså av högsta vikt att din son inte fortsätter med den osanna berättelsen i rättegång.

Hur ska vittnesmålet ändras?

Din son kan under rättegången berätta en sanning som avviker från den utsaga han gav i polisförhör utan att det i sig är ett brott. Konsekvensen är då bara att ditt sons vittnesmål kan få en sämre ställning som bevis i målet.

Vill din son ändra sin utsaga innan rättegången kan han kontakta polis eller eventuell åklagare. Jag skulle rekommendera att göra detta för att slippa ytterligare obehag under rättegången.

Sammanfattningsvis är det i princip endast brottsligt att ljuga i polisförhör om man smutskastar en person, att ljuga under ed i rättegång är däremot brottsligt. Din son har en skyldighet att vittna även då han är minderårig då det föreligger vittnesplikt.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Stort lycka till!

Hälsningar,

My Öhman
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97371)