FrågaPROCESSRÄTTVittna31/03/2014

Vittnesplikt för målsägande

Hej jag har skickat en tidigare frågan om jag vill inte medverka i rättegången. Det menade jag inte att det är en vittne men jag menade som en målsägande som vill inte medverka med förhöret i rättigången.!! Frågan är får man säga att jag vill inte prata om nåt eller kommentera eftersom den anklagan är en anhörig.tack !!

Lawline svarar

Hej,

Som jag förstår din fråga vill du som målsägande och anhörig slippa att höras som vittne mot en anhörig.

Är du målsägande har du ingen skyldighet att höras som vittne i en rättegång, faktum är att du inte får vittna. Det framgår av rättegångsbalken 36 kap. 1§. https://lagen.nu/1942:740#A3 Följaktligen torde inte  heller någon vittnesplikt finnas. De sanktionsmöjligheter som finns i rättegångsbalken 36 kap. 21§ för att se till att ett vittne besvarar frågor är enligt ordalydelsen i lagtexten riktad till vittnen, vilket du som målsägande inte kan vara. Det har diskuterats om inte målsägande kan höras som vittnen i vissa särskilda fall. Den diskussionen är kanske inte så aktuell i ditt fall, men om det skulle komma i fråga kan undantagen från vittnesplikten i rättegångsbalken 36 kap. 3§ bli aktuella. Om något av dessa skulle vara tillämpliga talar ju även det mot att du skulle höras som vittne.

Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo