Vittnesplikt

2020-01-22 i Vittna
FRÅGA
Hej min sambo , har vittnat i en vårdnads tvist Och har blivit kallad som vittne igen , men hon tycker de är onödigt att behöva vittna igen . Är hon tvungen att vittna igen?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln i svensk rätt är att vittnesplikt föreligger (36 kapitlet 1 § Rättegångsbalken). Vittnesplikt innebär att den som har blivit kallad som vittne har en skyldighet att vittna. Vägran att fullfölja sin vittnesplikt kan aktualisera påföljder så som vite eller häktning (36 kapitlet 21 § Rättegångsbalken).

Undantagen från vittnesplikt är den som lider av psykisk störning, är under 15 år eller den som är närstående till någon inblandad i vårdnadstvisten (36 kapitlet 22 och 13 §§ Rättegångsbalken)

Din flickvän är tyvärr skyldig att vittna såvida inget av de undantag som nämns ovan föreligger.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Hälsningar,

My Öhman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (179)
2020-03-25 Måste jag vittna i domstol om jag blir kallad att vittna?
2020-02-28 Inget tvång att vittna mot syskon
2020-02-19 Måste man vittna?
2020-01-22 Vittnesplikt

Alla besvarade frågor (78764)