FrågaPROCESSRÄTTVittna18/07/2018

Vittnesplikt

Kan ett vittne, inklusive professionella neka att vittna vid en rättegång som handlar om LVU?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vittnesplikt hittar du i rättegångsbalkens (RB) 36 kap.

Vittnesplikt
Enligt svensk rätt är vittnesplikten som huvudregel en allmän medborgerlig skyldighet, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blivit kallad att infinna dig vid ett vittnesförhör.

Undantag från vittnesplikten
Från vittnesplikten finns det dock flera undantag. Vissa personkategorier är obehöriga att vittna, t.ex. är den tilltalade och målsägandet undantagna vittnesplikten, RB 36 kap 1§. Andra har en inskränkt vittnesplikt, däribland läkare, sjuksköterskor och psykologer, RB 36 kap 5§. Dessa personer får höras som vittnen om något som ingår i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den som uppgifterna omfattar gett sitt samtycke.

Eftersom det inte framgår av din fråga vilken personkategori som vittnet inklusive den professionella personen tillhör har jag svårt att avgöra om dessa personer omfattas av vittnesplikten.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Vänligen,

Elin ForsbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo