Vittnesplikt

2018-07-18 i Vittna
FRÅGA
Kan ett vittne, inklusive professionella neka att vittna vid en rättegång som handlar om LVU?
SVAR

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om vittnesplikt hittar du i rättegångsbalkens (RB) 36 kap.

Vittnesplikt
Enligt svensk rätt är vittnesplikten som huvudregel en allmän medborgerlig skyldighet, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blivit kallad att infinna dig vid ett vittnesförhör.

Undantag från vittnesplikten
Från vittnesplikten finns det dock flera undantag. Vissa personkategorier är obehöriga att vittna, t.ex. är den tilltalade och målsägandet undantagna vittnesplikten, RB 36 kap 1§. Andra har en inskränkt vittnesplikt, däribland läkare, sjuksköterskor och psykologer, RB 36 kap 5§. Dessa personer får höras som vittnen om något som ingår i deras yrkesutövning endast om det är medgivet i lag eller om den som uppgifterna omfattar gett sitt samtycke.

Eftersom det inte framgår av din fråga vilken personkategori som vittnet inklusive den professionella personen tillhör har jag svårt att avgöra om dessa personer omfattas av vittnesplikten.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Vänligen,

Elin Forsberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?