Vittnesplikt

2015-09-11 i Vittna
FRÅGA
Hej Jag är kallad till tingsrätten som vittne. Jag vet att man är skyldig att vittna, men det jag undra vad som händer om man inte vill återberätta något. Man bara hänvisar till sitt vittnesuppgifter man lämnade muntligen till polisen som anteckna allt. Fick även prata med polisen dagen efter igen. Går det att bara hänvisa till detta och inte svara på några direkta frågor eller händelseförlopp? Eller räknas det som att vägra vittna?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

I Sverige har vi s.k. allmän vittnesplikt vilket innebär att man inte kan vägra vittna om åklagaren, den misstänkte eller hans försvar tycker att det behövs. Vittnesplikten framgår av 36 kap 1 § rättegångsbalken, som du hittar här. Vissa kategorier av människor är undantagna från den allmänna vittnesplikten, bland annat makar och släktingar till part i målet, 26 kap 3 § RB.

Vägrar du som vittne att svara på en fråga utan giltigt skäl kan rätten förelägga dig vid vite att göra det, vilket innebär att du måste betala en summa pengar om du inte svarar på frågan. Svarar du fortfarande inte kan rätten begära dig häktad, 36 kap 21 § rättegångsbalken.

I värsta fall kan en person som vägrar svara på frågor under en rättegång och genom det förtiger sanningen göra sig skyldig till brottet mened, 15 kap 1 § brottsbalken, som du hittar här.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (184)
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister
2020-05-31 Hur går det till när man blir kallad som vittne i en rättegång?
2020-05-31 Be om att få vittna eller vänta på kallelse?
2020-05-11 Vem kallar vittne till rättegång?

Alla besvarade frågor (81824)