Vittnesplikt

2015-09-11 i Vittna
FRÅGA
Hej Jag är kallad till tingsrätten som vittne. Jag vet att man är skyldig att vittna, men det jag undra vad som händer om man inte vill återberätta något. Man bara hänvisar till sitt vittnesuppgifter man lämnade muntligen till polisen som anteckna allt. Fick även prata med polisen dagen efter igen. Går det att bara hänvisa till detta och inte svara på några direkta frågor eller händelseförlopp? Eller räknas det som att vägra vittna?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

I Sverige har vi s.k. allmän vittnesplikt vilket innebär att man inte kan vägra vittna om åklagaren, den misstänkte eller hans försvar tycker att det behövs. Vittnesplikten framgår av 36 kap 1 § rättegångsbalken, som du hittar här. Vissa kategorier av människor är undantagna från den allmänna vittnesplikten, bland annat makar och släktingar till part i målet, 26 kap 3 § RB.

Vägrar du som vittne att svara på en fråga utan giltigt skäl kan rätten förelägga dig vid vite att göra det, vilket innebär att du måste betala en summa pengar om du inte svarar på frågan. Svarar du fortfarande inte kan rätten begära dig häktad, 36 kap 21 § rättegångsbalken.

I värsta fall kan en person som vägrar svara på frågor under en rättegång och genom det förtiger sanningen göra sig skyldig till brottet mened, 15 kap 1 § brottsbalken, som du hittar här.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hej och tack för svaret. Men jag känner inte att jag fick svar på frågan. Räknas det som att vägra vittna om får en fråga som man vet finns med i dom vittnesuppgifter man lämna till polisen och man då hänvisar till dessa uppgifter. Tex man får från hur långt ifrån man var när man såg brottet. Denna uppgift finns med i polisens vittnesuppgifter jag lämnade till dom. Det jag då svarar är att jag hänvisar till min vittnesuppgifter jag lämnade till polisen. Är rätt övertygad att åklagare och försvarare har dessa uppgifter framför sig. Men räknas detta som att vägra vittna?
2015-09-13 01:06
Hej igen! I Sverige gäller som huvudregel muntlighetsprincipen vilket innebär att vittnen och parter ska höras muntligen och att det som huvudregel därför är förbjudet att läsa upp skrifta inlagor (RB 43:5, 46:5). Det hänger samman med omedelbarhetsprincipen som innebär att rätten ska avgöra frågan på vad som framkommer under rättegången, inte på sådant som lagts fram tidigare. Därför ska du som vittne höras muntligen (RB 36:16) och det du har sagt tidigare, exv i ett polisförhör, får läggas fram endast om det du säger under rättegången avviker från vad du tidigare sagt eller om du inte vill svara på frågan. Om du inte längre minns svaret på frågan ska du självklart säga att du inte minns, men om du bara inte vill svara utan giltigt skäl räknas det som att vägra (se mitt tidigare svar). Vad som är giltigt skäl att inte svara är exv. om du genom ditt svar skulle röja att du eller någon närstående till dig har gjort sig skyldig till brottslig gärning (RB 36:6) eller är förhindrad av någon sekretessbestämmelse (RB 36:5). Hoppas det klarnade nu :)
2015-09-13 10:07
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (187)
2020-10-08 Vittnesplikt för minderåriga och möjligheten att ändra osanna utsagor
2020-10-01 Måste man som vittne inställa sig vid förhör och förhandling?
2020-09-11 Är min flickvän skyldig att vittna vid rättegång?
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister

Alla besvarade frågor (85559)