FrågaPROCESSRÄTTVittna30/03/2014

Vittnesplikt

Vad händer om jag inte medverkat i förhöret i tingsrätten

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! Jag utgår från att du har blivit kallad som vittne och undrar vad som händer om du underlåter att delta i tingsrätten. I Sverige finns en allmän vittnesplikt. Den innebär en skyldighet att vittna inför domstol. Regler om vittne hittar du i rättegångsbalkens 36e kap https://lagen.nu/1942:740

I 36:7 anges att den som skall höras som vittne skall vid vite kallas att infinna sig vid förhandling inför rätten. I 36:20 anges att rätten vid det fall att ett vittne uteblir ska förelägga vittnet att vid nytt vite infinna sig om rättegången skjuts upp alternativt hämta vittnet till rättegången om det är möjligt.

Om vittnet ändå vägrar att delta kan rätten besluta om häktning enligt 36:21. Det finns alltså stora möjligheter för domstolen att se till att ett vittne deltar i rättegången och vittnar. 

I 36:23 stadgas att ett vittne som genom att inte medverka orsakar rättegångskostnader för parterna i målet kan tvingas ersätta dessa kostnader. Kostnaderna ska ersättas i skälig omfattning och förutsätter att någon av parterna yrkar på ersättning.

Jag hoppas att det svarade på din fråga! 

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”