Vittnesplikt

2021-10-30 i Vittna
FRÅGA
Blivit kallad som vittne mot en person som terroriserat mig. Måste jag vittna är rädd för fortsatt terrorisering? Kan jag vara tyst som vittne på de grunderna?
SVAR

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I Sverige finns en allmän vittnesplikt. Det innebär att du som kallas till en domstol för att vittna i regel är skyldig att göra det. Denna skyldighet är lagstadgad. Vittnen har alltså inte rätt att själva bestämma om han eller hon vill vittna eller inte. Vittnesplikten framgår av 36 kap 1 § rättegångsbalken, som du hittar här.

Undantag från vittnesplikten har du som:

är part i målet, det vill säga är medåtaladär nära släkting till den åtaladeär under 15 årlider av en psykisk störningomfattas av tystnadsplikt eller sekretesshinder genom exempelvis ditt arbete

Skydd vid hot

Polisen avgör om det finns ett behov av skydd och vilken sorts skydd som ska användas i det enskilda fallet. Bedömningen utgår från hur allvarligt hotet är och hur stor risken är att hotet genomförs.

Vittnesstöd

Om du upplever att det är jobbigt att behöva komma till domstolen och vittna kan du kontakta ett vittnesstöd som arbetar på domstolen. Ett vittnesstöd är en person som hjälper vittnen och brottsoffer i samband med rättegången. Vittnesstöd finns på de flesta tingsrätter.Hoppas du fick svar på din fråga,

med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?