Vittnesmål - anhörig till part

2016-04-22 i Vittna
FRÅGA
Ligger i en allvarlig vårdnadstvist. Där pappan missbrukar och ej kan ta vuxet ansvar11 oroanmälningar finns varav en från hans egen syster.systern har stöttat mig att kämpa.resan har varit jobbig och kränkande. Nu ska vi upp i huvudförhandling. Systern låter lite tveksam då vi har fått hot från deras pappa. Kan jag trots det kalla henne att vittna då hon besitter mycket bevis?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vittnet

I Sverige har vi som huvudregel vittnesplikt. Det innebär en allmän medborgerlig skyldighet att avlägga vittnesmål på en domstols begäran.

Det finns dock vissa undantag från vittnesplikten. I Rättegångsbalken 36:3 sägs bland annat att den som är syskon till part, inte är skyldig att avlägga vittnesmål. Systern behöver alltså inte vittna mot sin bror om hon inte vill.

Jag tycker ändock att du ska kalla henne som vittne. Hon har trots allt stöttat dig att kämpa och hon har själv gjort en orosanmälan. Om hon går med på att vittna, finns det ingenting som hindrar henne från att avlägga vittnesmål. En rekommendation är att du pratar med henne innan och förklarar hur viktig hennes medverkan kommer att vara för bevisningen.

Hoten

Jag tycker också att ni bör anmäla de hot som har riktats mot dig och systern. Att med hot försöka få någon att inte avlägga vittnesmål, är att betrakta som övergrepp i rättssak, se Brottsbalken 17:10.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och jag önskar dig lycka till!

Med vänlig hälsning,

John Eriksson Nätterlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (198)
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?
2020-12-31 Får vittnen begäras på belastningsregister?

Alla besvarade frågor (88291)