FrågaPROCESSRÄTTVittna07/05/2015

Vittnesförhör där part i målet är närstående

Hej.

Jag har blivit kallad som vittne till en rättegång där min före detta pojkvän samt mitt barns pappa hamnade i bråk på krogen. Jag blev kallad till förhör där polisen sa att enligt en svensk lag så ska jag inte behöva vittna p.g.a jag och mitt barns pappa har en sorts relation till varandra. Men fick idag hem en kallelse till rättegång.

Jag sa till polisen på förhöret att jag inte vill ställa mig mot min gamla familj osv. Men nu har jag inget annat val än att gå dit.

Min fråga är, måste jag vittna? Jag är inte längre tillsammans med han jag var tillsammans med när detta hände och jag och mitt barns pappa har fått bra kontakt igen. Vill inte på något sätt förstöra detta och att det ska förstöra vår relation nu och på så sätt inte förstöra något för vårt barn.

Lawline svarar

Hej,
Tack för din fråga!

I ditt fall är Rättegångsbalken tillämplig. Det 36e kapitlet i lagen avser vittnen vid rättegången. Enligt 1 § har du rätt att vittna, då du inte är part i målet. Enligt 3 § i lagen har du dock ingen skyldighet att vittna. I paragrafen stadgas att man inte är skyldig att avlägga vittnesmål om man på något sätt står någon (eller båda) av parterna i målet nära. Om du ändå väljer att vittna så har du enligt 36 kap 6 § rätt att vägra att yttra dig om en omständighet, vars yppande skulle röja att någon av dina närstående förövat en brottslig gärning. I detta fall anses du troligtvis stå nära ditt barns pappa enligt lagens mening. Beroende på din relation med din ex pojkvän, kan du även anses ha en sådan relation så att du anses stå även honom närstående enligt lagen. Detta gäller bland annat om ni varit sambos. Troligtvis uppfyller du alltså kraven i 3 § då du är närstående till parten/parterna i målet och har därmed inte skyldighet att vittna.

Trots att du bestämt dig för att inte vittna ska du infinna dig på rättegången. Där ska rätten enligt 36 kap 10 § i lagen upplysa dig om att du inte har någon skyldighet att vittna då du står nära parten/parterna i målet. I det läget har du alltså möjlighet att tala om för rätten att du inte vill vittna och ska då alltså inte vittna i det målet.

Med vänlig hälsning,


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo