FrågaPROCESSRÄTTVittna04/06/2018

Vittnesed som make eller maka till målsägande

Hej! Jag är gift med målsägande i en rättegång jag ska vittna i. Kommer jag avlägga vittnesed eller gäller inte den lagen mig?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Du har ställt en processrättslig fråga. Processrätt när det rör brottmål regleras framförallt i Rättegångsbalk (1942:740). Av 36 kap. 11 § RB framgår att ett vittne ska avlägga ed innan denne kan höras. Däremot följer några undantag av 36 kap. 13 § RB. De gäller att du som ska avlägga ed inte får vara under 15 år, du får inte heller lida av en psykisk störning som innebär att du inte förstår innebörden av vittneseden och du får inte heller om du är närstående till den tilltalade avlägga vittnesed. Av frågan framgår att du är närstående till målsägande vilket alltså inte omfattar undantagsbestämmelsen i 36 kap. 13 § RB.

Sammanfattningsvis kommer du behöva avlägga vittnesed när du vittnar i rättegången där din make eller maka är målsägande.

Med vänlig hälsning,

Ludwig IvarssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo