Vittnesattester i vårdnadstvister

2020-06-05 i Vittna
FRÅGA
Hej, jag är just nu i en vårdnadstvist och undrar om personer som inte vill agera vittne i en rättssal istället kan inkomma med en signerad redogörelse? Dvs skriva vad de tycker eller vet om en viss person? Eller inkomma med information om motparten som kan vara viktigt i fallet. Det kan t.ex vara om personen i fråga har tagit droger eller agerat på ett psykiskt instabilt sätt. Självklart så kommer informationen inte vara anonym utan signerad av den som har givit informationen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan du ställer regleras i rättegångsbalken (RB). Utgångspunkten i rättegångar är att det föreligger en vittnesplikt och att man alltså inte kan vägra att vittna (RB 36:1). All bevisning och därmed även vittnen ska tas upp vid huvudförhandlingen vilket innebär att vittnet måste vara där personligen och lägga fram sin berättelse muntligen (RB 36:7, 35:8 och 36:16).

En sådan redogörelse du nämner kallas vittnesattest. Vanligtvis får en sådan endast användas som bevis om det framkommer explicit i en särskild lag, om personen inte kan höras inför rätten eller om kostnaderna att höra personen är oproportionerliga mot nyttan av att höra personen (RB 35:14). Av vad som framgår är inte någon av dessa krav uppfyllda.

Dock är en vårdnadstvist ett s.k. tvistemål. Detta innebär att vittnesattester tillåts om du och din motpart båda går med på det. Det får inte heller vara uppenbart olämpligt, vilket domstolen bedömer (RB 35:14 2st).

Svaret på din fråga är alltså att det är möjligt att lämna informationen skriftligt istället ifall din motpart går med på det. Jag vill dock uppmärksamma dig på att vittnesattester har ett lägre bevisvärde än vanliga vittnesförhör.

Jag hoppas detta har svarat på din fråga. Annars är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (184)
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister
2020-05-31 Hur går det till när man blir kallad som vittne i en rättegång?
2020-05-31 Be om att få vittna eller vänta på kallelse?
2020-05-11 Vem kallar vittne till rättegång?

Alla besvarade frågor (82772)