FrågaPROCESSRÄTTVittna05/06/2020

Vittnesattester i vårdnadstvister

Hej, jag är just nu i en vårdnadstvist och undrar om personer som inte vill agera vittne i en rättssal istället kan inkomma med en signerad redogörelse? Dvs skriva vad de tycker eller vet om en viss person? Eller inkomma med information om motparten som kan vara viktigt i fallet. Det kan t.ex vara om personen i fråga har tagit droger eller agerat på ett psykiskt instabilt sätt. Självklart så kommer informationen inte vara anonym utan signerad av den som har givit informationen.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Frågan du ställer regleras i rättegångsbalken (RB). Utgångspunkten i rättegångar är att det föreligger en vittnesplikt och att man alltså inte kan vägra att vittna (RB 36:1). All bevisning och därmed även vittnen ska tas upp vid huvudförhandlingen vilket innebär att vittnet måste vara där personligen och lägga fram sin berättelse muntligen (RB 36:7, 35:8 och 36:16).

En sådan redogörelse du nämner kallas vittnesattest. Vanligtvis får en sådan endast användas som bevis om det framkommer explicit i en särskild lag, om personen inte kan höras inför rätten eller om kostnaderna att höra personen är oproportionerliga mot nyttan av att höra personen (RB 35:14). Av vad som framgår är inte någon av dessa krav uppfyllda.

Dock är en vårdnadstvist ett s.k. tvistemål. Detta innebär att vittnesattester tillåts om du och din motpart båda går med på det. Det får inte heller vara uppenbart olämpligt, vilket domstolen bedömer (RB 35:14 2st).

Svaret på din fråga är alltså att det är möjligt att lämna informationen skriftligt istället ifall din motpart går med på det. Jag vill dock uppmärksamma dig på att vittnesattester har ett lägre bevisvärde än vanliga vittnesförhör.

Jag hoppas detta har svarat på din fråga. Annars är du varmt välkommen att ställa ytterligare frågor till oss på Lawline.

Adam WinqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”