Vittnes rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid inställd rättegång

2017-09-21 i Vittna
FRÅGA
blivit kallad som vittne i rättegång (ambulanspersonal). Är ledig den dagen som det är rättegång men på förmiddagen ringer arbetsgivaren och vill att jag ska jobba övertid. Måste tacka nej pga av rättegången. En timma senare ringer de från tingsrätten och säger att rättegången är inställd. Kan jag begära ersättning för detta? Det innebär att jag gått miste om 20 timmar övertidsersättning a 450 kr... Känns ju sisådär roligt...
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Regler angående vittnen återfinns i 36 kap. Rättegångsbalken (RB).

Enligt 36:24 RB har vittnen vid en rättegång rätt till ersättning. Att du fått tacka nej till ett pass är förlorad arbetsinkomst och alltså har du enligt regeln rätt att få ersättning för den förlorade inkomsten pga. rättegången.

Om du ersättningen ska betalas ut av allmänna medel tillämpas förordning(1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen m.m. I den förordningen står föreskrivet vad som är ersättningsgillt, 1 §. Det som avgör om ersättningen ska betalas ut av allmänna medel är vilken part som har kallat dig som vittne. Huvudregeln är att om enskild part har kallat in ett vittne så ska parten bekosta vittnet. Allmänna medel kan dock ändå bli aktuellt med hänsyn till partens ekonomiska förhållanden eller i de fall rätten kallat in vittnet.

Skillnaden blir här att det via allmänna medel högst går att ersätta inkomstförlust på 700kr per dag enligt 5 § i förordningen.

I normala fall brukar rätten fråga en när man avgett sitt vittnesmål ifall man har några kostnader för att befinna sig vid rätten den dagen och då säger rätten att man ska gå till receptionen och få en blankett och fylla i. I och med att rättegången ställdes in skulle jag rekommendera dig att ringa in till domstolen och förklara din situation och få hjälp med hur du ska gå vidare därifrån. Telefonnummer och adress finns på kallelsen. Det ska inte vara några problem med att få ersättning för det!

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97584)