Vittnar sambo under ed?

2016-01-16 i Vittna
FRÅGA
Jag är anklagad av en granne för att ha kört bil onykter men det var min sambo sedan 5 år som körde vid tillfället. Hon har sagt det i polisförhör. När rättegången kommer nu i februari får hon då vittna under ed eller blir det ett vittnesmål utan ed ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Regler om hur vittnesförhör ska gå till finns bland annat i kapitel 36 i Rättegångsbalken (RB).

Av RB 36:13 st. 2 framgår att i brottmål så får ed inte avläggas av någon som är närstående till den tilltalade på ett sätt som avses i RB 36:3. Som närstående enligt RB 36:3 räknas bland annat just sambo. Detta innebär att om din sambo vittnar i din rättegång så blir det ett vittnesmål utan ed.

Ett vittnesmål utan ed anses "väga lättare" som bevis, eftersom om man vittnar under ed och inte berättar sanningen så begår man brottet mened, se Brottsbalken 15:1. Den som vittnar utan ed kan inte begå det brottet genom sitt vittnesmål.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Om du undrar något mer är du välkommen att kontakta oss igen.

Vänliga hälsningar,

Martin Amnell
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (187)
2020-10-08 Vittnesplikt för minderåriga och möjligheten att ändra osanna utsagor
2020-10-01 Måste man som vittne inställa sig vid förhör och förhandling?
2020-09-11 Är min flickvän skyldig att vittna vid rättegång?
2020-06-05 Vittnesattester i vårdnadstvister

Alla besvarade frågor (85452)