Vittna vid förundersökning

2015-11-04 i Vittna
FRÅGA
Hej! Mina 3 vänner har hamnat i lite trubbel, dvs misstänkta för ett brott när det egentligen var de själva som blev utsatta, eftersom den andra parten var fler och därav litsr polisen på dem etc, och det finns två vittnen till situationen som såg det hela från vår vinkel, Men polisen säger att de inte får lov att vittna för att de har tillräckligt med bevis.. Hur kan detta komma sig? Mvh / En orolig vän
SVAR

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga.

Förundersökning

När ett brott har begåtts så inleds en förundersökning. En förundersökning innebär att polis/åklagare utreder vad det är som har hänt. Detta kan de t.ex. göra genom förhör med envar som antas kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Polisen får alltså, vid förundersökningen, bestämma vilka som ska höras i förhör.

Däremot om förundersökningen har kommit så långt att någon är skäligen misstänkt för brottet, kan den misstänkte eller dennes försvarare, begära att förhör eller annan utredning ska äga rum om det kan antas vara av betydelse för undersökningen. Om det är så att en sådan begäran avslås, ska skälet anges.

Väckt åtal

Om det går så långt att åtal väcks blir det annorlunda. I svensk rätt finns "principen om fri bevisföring", vilket innebär att man får lägga fram vilken bevisning man vill. Huvudregeln är med andra ord att vittnena ska få vittna.

Däremot får rätten avvisa bevisning (dvs. neka att ett vittne hörs):
1. om omständigheten är utan betydelse i målet
2. om beviset inte behövs
3. om beviset uppenbart skulle bli utan verkan
4. om bevisningen på ett lättare och billigare sätt kan föras på annat sätt
5. om avgörandet inte bör fördröjas ytterligare

Jag kan tyvärr inte svara på om det föreligger någon omständighet som gör att rätten får avvisa bevisning i ditt fall, men nu vet du iallafall vilka avvisningsgrunder det finns.

Utöver detta finns det vissa regler som säger när en person inte får vittna:
- Målsäganden
- Person som har åtalats för medverkan till den gärning som förhöret gäller eller för någon annan gärning som har omedelbart samband med den gärningen

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att återkomma till oss på LawLine med vidare frågor.

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (199)
2021-03-06 socialtjänstens vittnesplikt
2021-01-17 Trovärdigheten hos ett vittne
2021-01-13 Är jag skyldig att vittna mot mitt syskon?
2020-12-31 Får man åberopa karaktärsvittne i brottmål, och vad gäller i så fall?

Alla besvarade frågor (91260)