Vittna utom huvudförhandling

2017-11-12 i Vittna
FRÅGA
-Hej. Min 4 årige son blev oprovocerat slagen av en missbrukare. Misshandeln var ringa och okomplicerad. Han blev förhörd på video och det gick bra eftersom han är mogen och talför. Nu, ett helt år senare blir jag kallad som vittne vilket inte är ett problem. Datumet för rättegången är dock ett stort problem då vi kommer att vara utomlands dagen för rättegången samt 5 mån framåt. Min sons farfar ligger för döden och det är deras sista tid tillsammans. Vad kan jag göra? Kan jag kräva flytt av rättegången, få den nedlagd, undantas från vittnesplikt pga släktskapet, eller inte bli notifierad då jag fått datumet av advokaten, inte genom brev från tingsrätt? Vi har verkligen inte pengar att flyga tor samt ev skadestånd handlar om högst 1/5 av biljettpriset. Först blir han slagen, sen får han inte ta avsked av sin farfar pga händelsen. Det blir min son som straffas, inte gärningsmannen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med skulle jag vilja ge dig tipset att ringa till den aktuella tingsrätten och/eller ansvarig åklagare och berätta om din/er utlandsvistelse och dina/era svårigheter att närvara. Dels är det bra att de får den information du presenterar här i frågan så tidigt som möjligt, dels kanske de kan hjälpa dig i den här situationen.

Vad gäller vittnesmål kan det även avläggas via telefon i vissa situationer. I 36 kap. 19 § rättegångsbalken framgår det att ett vittne får vittna utom huvudförhandlingen om vittnet inte kan infinna sig vid huvudförhandlingen eller om en inställelse skulle medföra alldeles för stora kostnader eller olägenheter som inte står i rimligt förhållande till betydelsen av att förhöret hålls vid huvudförhandlingen. Ett vittnesmål som kan tas upp utom huvudförhandlingen kan då tas upp via telefon dagen för den aktuella huvudförhandlingen.

Jag hoppas att du har fått någon klarhet i situationen, men jag råder dig att höra av dig till åklagaren och till tingsrätten för vidare information angående just din specifika situation.

Med vänliga hälsningar

O H
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (204)
2021-08-27 Vittna under ed
2021-07-28 Vilka uppgifter kan socionomer lämna ut till rätten?
2021-06-17 När får läkare vittna?
2021-06-17 Får man ersättning för förlorad arbetsinkomst som vittne?

Alla besvarade frågor (95665)