FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt10/07/2018

Visum till USA vid tidigare brottslighet

Hej

Jag ska semestra i USA i två veckor och är tvungen att ansöka om vanlig turistvisum då jag har dubbla medborgarskap.

Dock är jag dömd sen 6 år tillbaka för ringa misshandel och olaga hot.

Kan det på något sätt påverka mitt turistvisum?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

ESTA kan vara en genväg, annars krävs visum

USA har ett visumsystem kallat Visa Waiver Program (VWP) som tillåter medborgare från vissa utvalda länder att resa in som turister eller affärsresenärer i USA i upp till 90 dagar utan att ansöka om visum. Sverige är anslutna till detta system och som svensk medborgare krävs alltså generellt sett inget visum, utan det räcker att ha ett giltigt pass samt ha fyllt i en särskild blankett (för inresetillståndet ESTA) i vilken du visar att du uppfyller vissa personliga krav. Till de personliga kraven kan tidigare domar mot dig bli ett hinder. Ett dubbelt medborgarskap kan även det, som du själv konstaterar, innebära problem. Detta eftersom långt ifrån alla länder är med i VWP samt att USA därutöver har speciella strängare inreseregler för vissa länder.

Det finns sammanfattningsvis en risk att du 1) på grund av din tidigare brottslighet, och 2) beroende på vilket land du har ditt andra medborgarskap i inte kan gå genvägen genom VWP och ESTA utan istället måste ansöka om ett vanligt turistvisum. Jag utgår vidare från att så är fallet.

Kommer du att beviljas visum?

Huruvida du ska beviljas visum eller inte är upp till det landet du ska resa till, det vill säga USA, att besluta om. Efter att du ansökt om visum och betalat visumansökningsavgiften måste du ta dig till amerikanska ambassaden för en visumintervju. En konsulattjänsteman på den amerikanska ambassaden kommer då att granska din ansökan om visum individuellt. Bedömningen av ifall du ska beviljas visum eller inte görs på en helhetsbild, till vilken bland annat tidigare begångna brott och den fakta och omständigheter som finns kring dessa räknas. Din tidigare brottslighet kan med andra ord påverka ditt turistvisum. Till din fördel borde dock vara att åtminstone ett av brotten är av ringa grad samt att det gått relativt lång tid sedan du dömdes.

Sammanfattningsvis

En individuell bedömning görs vid en intervju på den amerikanska ambassaden efter att du har ansökt om visum. Där kommer sannolikt din tidigare brottslighet att bedömas och räknas in i en helhetsbedömning som sedan ligger till grund för om du beviljas visum eller inte.

Har du fler frågor föreslår jag att du tar kontakt med amerikanska ambassaden, som utförligare kan hjälpa dig med din ansökan och svara på hur processen och bedömningen går till.


Lycka till!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”