Visum för turistbesök i Sverige

min man fick avslag pga mitt försörjningskrav för uppehållstillstånd undrar nu om vi kan ansöka om turistvisum så att vi iallafall kan spendera sommaren tillsammans i Sverige och att han sedan åker tillbaks och väntar tills jag rett ut min inkomst. Eller kommer han pga avslaget för uppehållstillstånd även få avslag på turistvisumet?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Om din man ska besöka Sverige som turist och är medborgare i ett land utanför EU, kan han behöva ett visum. Visum är ett tillstånd för att resa in och vara i ett land under en kortare tid. För att få visum behöver han bland annat visa att han har pengar för sitt uppehälle och hemresan. Han behöver också en sjukförsäkring som täcker kostnaderna om han skulle bli sjuk under sitt besök i Sverige.

Krav för att få visum

När din man vill besöka Sverige och de övriga Schengenländerna ska han ha:

- ett pass som är giltigt minst tre månader efter att visumet har slutat gälla och som är utfärdat under den senaste tioårsperioden;

- pengar för uppehället och för hemresan. Sverige kräver att din man har 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar. Beloppet kan i vissa fall bli lägre, till exempel om din man betalar kostnaden för kost och logi i förväg eller om han ska bo hos släkt eller vänner. Din man ska visa att han har tillräckligt med pengar för uppehället med hjälp av exempelvis kontoutdrag från bank eller dokument där inbjudaren i Sverige lovar att stå för alla kostnader under besöket;

- en individuell medicinsk reseförsäkring som täcker de kostnader som kan uppstå i samband med akut läkarhjälp, brådskande sjukhusvård eller transport till hemlandet av medicinska skäl. Försäkringen ska täcka kostnader på minst 30 000 euro och gälla i alla Schengenländer.

Kontrollera vad ambassaden eller konsulatet kräver

Det finns också krav som skiljer sig från land till land. Det är därför viktigt att ni kontrollerar vad som gäller i ert fall. Kraven kan förändras beroende på de rådande omständigheterna. Ni hittar mer information på den aktuella ambassadens webbplats.

Specialavtal för vissa länder

För medborgare i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Georgien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Ryssland, Serbien och Ukraina gäller särskilda regler på grund av de viseringsförenklingsavtal som träffats mellan dessa länder och EU. Mer information om dessa avtal finns på EU-ländernas ambassader och konsulat i dessa länder.

Ansöka om visum

Din man ska lämna in ansökan om visum till en svensk ambassad eller generalkonsulat. I vissa länder förekommer det att ett annat Schengenland representerar Sverige. Men det finns också länder där Sverige varken har någon egen ambassad eller generalkonsulat eller representeras av något annat land. Där får den som vill lämna in en visumansökan resa till närmaste land där det finns en svensk ambassad eller generalkonsulat.

För att ansöka om visum ska du fylla i blanketten Application for Schengen Visa (Ansökan om Schengenvisering). (här)

För att myndigheterna ska kunna behandla din mans ansökan måste han tydligt ange:

- varför han ska besöka Sverige;

- hur länge han ska stanna i Sverige;

- hur han ska försörja sig under tiden i Sverige;

- vilket slags pass han har och hur länge det är giltigt;

- vart han ska resa efter besöket i Sverige;

- om han har tillstånd att resa in i det land han ska till efter vistelsen i Sverige.

Till sin ansökan måste han bifoga

- två fotografier i passformat som är tagna rakt framifrån och som inte är äldre än sex månader;

- andra dokument som ambassaden kan kräva.

Väntetid för beslut

Vanligtvis får du ett beslut inom två veckor, men handläggningstiderna vid ambassaderna eller generalkonsulaten varierar. Under semesterperioden juni–augusti kan det ta längre tid. För att vara säker på att få sitt visum i tid bör din man lämna in sin ansökan minst två månader innan han ska resa till Sverige.

Beslut om visum

I de allra flesta fall beslutar ambassaden eller generalkonsulatet. Ibland gör den vissa kontroller med de övriga Schengenländerna. Om ambassaden eller generalkonsulatet är osäker på hur man ska bedöma din mans ansökan kan den skicka ansökan vidare till Migrationsverket i Sverige, som då fattar beslutet.

De allra flesta som söker visum får det. Din man kan få avslag om myndigheten som fattar beslutet bedömer att han inte kommer att lämna Schengenområdet efter besöket och att syftet med hans resa inte är det som han uppgivit i sin ansökan. Din man kan också få avslag om han finns i datasystemet SIS (Schengen Information System), där medlemsländerna registrerar personer som inte får resa in i Schengenområdet.

Så länge gäller ett visum

Ett visum gäller för vistelse i Schengenländerna i upp till 90 dagar under en period av 180 dagar. Den som har varit i Schengenländerna under en sammanhängande period av 90 dagar måste vara utanför Schengenländerna i 90 dagar för att kunna få ett nytt Schengenvisum.

Sammanfattningsvis kan sägas att din man kan få turistvisum om han uppfyller kraven för att få detta visum. Det faktum att han fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd är ingen förutsättning att han ska få avslag på sin ansökan om turistvisum.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,


Galina KrastevaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000