Visstidsanställning som butiksbiträde utgår. Finns det någon uppsägningstid?

FRÅGA
Jag arbetar som butiksbiträde i en butik. Mitt anställningsavtal är en allmän visstidsanställning fr.om (datum) - t.om 2019-04-30. Anställningen omfattas av för branschen gällande kollektivavtal mellan Svensk handel och handelsanställdas förbund. Min fråga är vad som händer 2019-04-30 ifall jag väljer att inte jobba kvar. Jag har nu arbetspass inbokade i maj, men eftersom anställningsavtalet upphör 2019-04-30 undrar jag ifall jag har någon skyldighet att arbeta 2019-05-01? Samt ifall jag har någon uppsägningstid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om uppsägningstid finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Eftersom det finns ett kollektivavtal kan dock andra än lagens bestämmelser gälla för dig.

En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång, om inte något annat har avtalats (i ett kollektivavtal) (4 § LAS). Jag rekommenderar dig att läsa i kollektivavtalet om det finns en uppsägningstid för visstidsanställningar. Det kan t.ex. stå att anställningar under två år har en uppsägningstid om en månad. Med hänsyn till att du har arbetspass inbokade för maj månad så är det möjligt att arbetsgivaren är införstådd med att det finns en uppsägningstid.

Om du har haft flera visstidsanställningar på varandra i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod, kan anställningen övergå i en tillsvidareanställning (se 5 a § och 4 § LAS). Det innebär att reglerna om uppsägning vid tillsvidareanställning blir aktuella. Beroende på hur länge du har varit anställd för arbetsgivaren kan alltså anställningen fortsätta löpa, vilket kräver att uppsägning sker för att anställningen ska upphöra.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Amanda Blomberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1350)
2019-10-16 Har jag uppsägningstid under en provanställning?
2019-10-16 Hur lång uppsägningstid har jag?
2019-10-15 Får arbetsgivare sänka sysselsättningsgraden från 100 % till 75 %?
2019-10-12 Arbetsgivarens rätt att avbryta en provanställning

Alla besvarade frågor (73809)