Visstidsanställning

FRÅGA
Hej!Min Vän jobbar som konsult hos bemanningsföretag. kontraktet är visstid med garantilön. Kan dem upphöra henne när som helst eller de ska hitta en annan arbetsplats för henne?.Tack i förhand!//
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Allmän visstidsanställning anses vara en tidsbegränsad anställning och den upphör vid anställningstidens utgång, utan föregående uppsägning. Det betyder att bemanningsföretaget inte behöver säga upp anställningen, om de vill att anställningen ska upphöra vid anställningstidens utgång. Inte heller krävs det någon uppsägningstid. Detta är förstås såvida inget annat har avtalats mellan parterna, hur och när det kan upphöra.

Att säga upp en visstidsanställning i förtid, kan som huvudregel inte göras, om det inte framgår annat i kollektivavtal eller anställningsavtalet, 4§ 2st LAS. Ni måste därmed gå igenom anställningsavtalet och i kollektivavtalet för att veta om det går att säga upp anställningen i förtid eller inte. (se även 11§ LAS) Oftast kan det stå formulerat " Anställning tills vidare, dock längs till och med 2017-12-12 exempelvis. Är det formulerat på det viset, kan går det att avsluta anställningsavtalet enbart med en uppsägningsgrund, 7§ LAS. Vid uppsägningsgrunder ska man bland annat försöka att omplacera innan.

Anges det inget i varken anställnings- eller kollektavtalet att det kan sägas upp i förtid, gäller följande. För avslutande av visstidsanställning i förtid krävs avskedandegrund (18§ LAS). För att uppfylla avskedandegrund ska arbetstagaren grovt åsidosatt sina ålägganden mot sin arbetsgivare. Det är ett hårt krav att uppfylla med andra ord.

Hoppas det gav svar på din fråga och lycka till!

Gustav Berglund
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?