Visselblåsning och LAS

FRÅGA
Hej, jag har ett par frågor angående Arbetsrätt.Vilka skydd finns för s.k. visselblåsare?VilkeT är LAS tillämpningsområde och vilka situationer kompletteras lagen av annan lagstiftning?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Lagen om anställningsskydd (LAS) är lagstiftning som reglerar ens rättigheter som individuell arbetstagare. Denna lag kan emellertid förhandlas bort genom kollektivavtal och är därför så kallat semidispositiv. Gällande rätten att visselblåsa om missförhållanden på arbetsplatsen gäller lite olika regler beroende på om du jobbar på en privat eller offentlig arbetsplats. Om det är en offentlig arbetsplats gäller det så kallade efterforskningsförbudet, reglerat i Yttrandefrihetsgrundlagen andra kapitel och femte paragraf, vilket gör det straffbart för en arbetsgivare att försöka ta reda på vem som exempelvis gjort en utsaga till media. Är det däremot en privat arbetsplats gäller däremot inget efterforskningsförbud, utan du har genom anställningen en lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren vilket innebär att du måste vara din arbetsgivare lojal. Om den bryts kan arbetsgivaren beroende på omständigheterna varsla om uppsägning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Pontus Almquist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1751)
2021-04-21 Uppsägningstid vid provanställning
2021-04-17 Kan man säga upp en VD utan saklig grund?
2021-04-17 Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?
2021-04-16 Har ett giltigt avskedande skett?

Alla besvarade frågor (91430)