Vissa lotterivinster är skattefria

2015-08-23 i Gåvoskatt
FRÅGA
Hej!Vi är två som spelar på Lotto. Hur gör man med en eventuell storvinst? Har jag rätt att ge min spelkompis hälften som gåva utan att beskatta den?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vinster på lotterier är under vissa förutsättningar skattefria enligt 8 kap. 3 § Inkomstskattelagen. Enligt denna är vinster på svenska lotterier eller vid vinstdragning på svenska premieobligationer skattefria. Även vinster i utländska lotterier är skattefria om lotteriet

- anordnas i en stat inom EES, eller

- det är ett utländskt lotteri som avser vadhållning i samband med hästtävlingar under vissa här angivna förutsättningar.

Utöver detta är vinster vid vinstdragning på utländska premieobligationer skattefria om premieobligationen ställts ut av en stat inom EES. Vinner du på ett lotteri som faller under de ovanstående kategorierna spelar det alltså inte någon roll hur stor vinsten är, den blir skattefri. I Sverige beskattas varken givaren eller mottagaren vid gåvor vilket gör att du utan beskattningskonsekvenser kan ge bort en del av vinsten. Värt att nämna är dock att det endast ses som en gåva så länge det inte finns någon motprestation, då ska beskattning ske i inkomstslaget tjänst.

Vänligen,

Tom Sundin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåvoskatt (282)
2020-07-08 Skatt på gåva
2020-07-04 Kan jag överlåta 50% av min bostadsrätt som gåva till min maka?
2020-07-03 Ska man betala skatt på gåvor?
2020-06-29 Inkomstskatt och penninggåva

Alla besvarade frågor (81781)