Visning inför försäljning ger inte hyresvärd rätt till tillträde

2020-05-19 i Hyresrätt
FRÅGA
Skall sälja mitt hus och det är uthyrt. Hyresgästen vägrar släppa in på visning vad skall jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan regleras i jordabalken

När det gäller frågor kring avtal om hyra av hus (eller delar av hus samt lägenheter) regleras detta i 12 kap Jordabalken (JB). Huvudregeln vid uthyrning är att hyresgästen ensam disponerar över huset under hyrestiden. I 12 kap 26 § JB stadgas att om huset blir ledigt för uthyrning är hyresgästen skyldig att tillåta visning på lämplig tid. Med andra ord skulle den nuvarande hyresgästen vara skyldig att tillåta visning för en ny hyresgäst om det vore så att den nuvarande skulle flytta. Detsamma gäller dock inte vid försäljning av hus eller lägenhet. Då har hyresgästen istället rätt att neka en visning fram tills att hyrestiden har löpt ut. Hyresvärden får då vänta med att hålla visning tills denne (du i det här fallet) åter fritt disponerar över bostaden.

Vad kan du göra?

Det du bör göra är i första hand att försöka komma överens med din hyresgäst om tillträde för en visning. Kanske kan du exempelvis erbjuda hyresgästen att du bjuder denne på ett restaurangbesök/hotell under tiden du får låna huset för att hålla visning. Kan ni inte komma överens om tillträde har du tyvärr ingen rättslig möjlighet att framtvinga en visning, utan du får vänta till dess att hyresavtalet har löpt ut. Har du inte sagt upp hyresavtalet än bör du därför göra det så snart som möjligt för att uppsägningstiden ska börja löpa.

Hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1841)
2021-01-17 Vad ska jag göra när min hyresgäst inte betalar hyran?
2021-01-17 Kan någon som man bor tillsammans med i en hyresrätt ta över hyreskontraktet utan hyresgästens samtycke?
2021-01-17 Får en hyresvärd gå in i lägenhet utan lov?
2021-01-16 Måsta jag ha hyresvärdens tillåtelse för att ha inneboende?

Alla besvarade frågor (88185)