Vinstutdelning på begäran av aktieägarminoritet

2016-02-28 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
Ang vinstutdelning på begäran av aktieägarminoritet.Kan en aktieägarmajoritet i ett bolag vägra utdelning enl ABL 18 kap 11 § med hänvisning till att årets resultat är förlust trots att det finns balanserade vinstmedel som överstiger årets förlust?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av bestämmelsens ordalydelse framgår att det är '' vad som återstår av årets vinst '' efter vissa gjorda avdrag som kan bli föremål för vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet. En nödvändig förutsättning för bestämmelsens tillämpning är således att det aktuella verksamhetsåret har gått med vinst. Är denna förutsättning inte uppfylld i den aktuella situationen kan bestämmelsen inte tillämpas.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (71)
2020-10-19 Kan någon annan än styrelsen teckna bolagets firma?
2020-09-19 Är bank en näringsidkare?
2020-07-28 Vad kan göras om delägare i en samfällighet inte är samarbetsvillig?
2020-05-07 Får ett företag göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering?

Alla besvarade frågor (86686)