Vinstutdelning på begäran av aktieägarminoritet

2016-02-28 i Övrigt
FRÅGA
Ang vinstutdelning på begäran av aktieägarminoritet.Kan en aktieägarmajoritet i ett bolag vägra utdelning enl ABL 18 kap 11 § med hänvisning till att årets resultat är förlust trots att det finns balanserade vinstmedel som överstiger årets förlust?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Av bestämmelsens ordalydelse framgår att det är '' vad som återstår av årets vinst '' efter vissa gjorda avdrag som kan bli föremål för vinstutdelning på begäran av en aktieägarminoritet. En nödvändig förutsättning för bestämmelsens tillämpning är således att det aktuella verksamhetsåret har gått med vinst. Är denna förutsättning inte uppfylld i den aktuella situationen kan bestämmelsen inte tillämpas.

Nicole Cai
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97696)