Villkorlig frigivning och beräkning av strafftiden

2020-05-11 i Påföljder
FRÅGA
Hej, jag har en fråga. Min kille fick ett straff på 10 månader. Normalt sett blir man villkorligt frigiven efter 2 tredjedelar av straff tiden. Men kan man bli släppt ännu tidigare? Det jag menar med att han kom till anstalten i februari och kommer ut 1 augusti och då har han suttit 2 tredjedelar. Men han kan till exempel inte komma ut tidigare än augusti då?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Villkorlig frigivning efter 2/3 av straffet

Huvudregeln är att en intagen ska friges villkorligt efter två tredjedelar (2/3) av ett tidsbestämt straff (26 kap. 6 § Brottsbalken, BrB). Villkorlig frigivning innebär att personen friges på prov före strafftidens slut. Efter den villkorliga frigivningen gäller en prövotid som motsvarar den strafftid som återstår vid frigivningen, dock minst ett år (26 kap. 10 § BrB). Skulle den frigivna begå nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in.

Föreligger synnerliga skäl för att villkorlig frigivning inte ska ges så ska den skjutas upp (26 kap. 7 § BrB.) Vid bedömningen för om det synnerliga skäl mot villkorlig frigivning ska det särskilt beaktas om den dömde på ett allvarligt sätt har brutit mot de föreskrifter och villkor som gäller.

Häktningstiden beaktas

Tidpunkten för strafftidens början beräknas från den dag personen berövas friheten vilket kan vara vid häktning eller efter dom. Det betyder att de 10 månader som straffet uppgår till kan börja räknas från dagen häktningen skett. Det förutsätter då att häktning har skett 17 § Strafftidslag (2018:1251).

Allt gott,

Tilde Skånvik
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91260)