Villkor för att få ingå avtal

2016-08-31 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Jag jobbar med ensamkommande flyktingungdomar. En tjej vi hjälper är 18 år och går i skolan. Hon har tecknat ett dyrt telefonabbonemang hos Telenor och har nu hamnat hos inkasso eftersom hon ej haft pengar att betala för. Hennes enda inkomst är CSN. Är det tillåtet för Telenor att teckna ett abb med henne? Måste man inte ha en inkomst?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Din fråga som handlar om under vilka förutsättningar avtal får tecknas, är reglerad i Avtalslagen (AvtL) och Föräldrabalken (FB).

Förutsättningar för att få ingå ett abbonemang

En grundpelare inom svensk avtalsrätt är principen om avtalsfrihet. Detta innebär att du i Sverige som huvudregel har rätt att avtala med vem du vill, om vad du vill. Det finns dock lagar som begränsar denna frihet.

En av dessa begränsningar är att avtal inte kan ingås med underåriga utan förmyndarens samtycke, men eftersom tjejen du hjälper är över 18 år gäller inte denna begränsning för henne. Detta framkommer av FB 9:1.

Telenor kan därför som huvudregel fritt avtala med tjejen. Att hon inte har en stor inkomst är inget som rättsligen hindrar Telenor från att kunna teckna abonnemang med henne. Tjejen har som myndig nämligen eget ansvar för att hon kan betala för de varor och tjänster hon köper.

Faktorer som gör avtalet helt eller till viss del ogiltigt.

Det finns dock vissa begränsningar för vad man får och inte får göra när man upprättar avtal.

I tjejens fall är särskilt en situation aktuell. Har Telenor på något sätt försökt lura på tjejen abonnemanget, genom att t ex då abonnemanget slöts ljuga eller undanhålla detaljer om abonnemangets kostnad eller innehåll, ska avtalet med Telenor ses som ogiltigt. Detta framkommer av AvtL 30§. Försäljaren för Telenor måste dock, eller i vart fall borde, ha förstått att denne lurade tjejen. Kan avtalet ses som ogiltigt ska tjejen inte behöva vara bunden av abonnemanget. Det kan dock bli så att hon ändå måste betala ett marknadsmässigt pris för att hon har haft nytta av abonnemanget under tiden.

Är abonnemanget som du säger väldigt dyrt, kan det också vara på det sättet att abonnemanget innehåller orimligt hårda avtalsvillkor. Själva avtalet blir som regel då inte ogiltigt, men just dessa avtalsvillkor kan enligt AvtL 36§ jämkas till tjejens fördel. Det är dock både svårt och osäkert att föra en talan mot Telenor om att deras avtal är oskäligt, eftersom detta helt är en bedömningsfråga.

(Tecknade tjejen abonnemanget med Telenor via internet eller över telefon finns ytterligare restriktioner som Telenor vid försäljning av abonnemanget skulle ha rättat sig efter. Du kan läsa mer om detta i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler)

Rekommendationer

Vad jag rekommenderar tjejen att göra i denna situation beror på omständigheterna kring när abonnemanget slöts.

Är tjejen helt säkert på att hon har blivit lurad och på att Telenorförsäljaren måste har förstått att han lurade henne, bör ni hjälpa henne att kontakta Telenor och hävda att avtalet ska ses som ogiltigt. Inkassokravet bör då också bestridas, liksom den ursprungliga faktura/fakturorna. Det bör dock undvikas att ärendet går till domstol då detta är kostsamt och det sannolikt inte går att bevisa vad som sades vid avtalstillfället. Ni bör därför rikta in er på att hitta en lösning med Telenor internt. Tjejen kanske kan få byta abonnemang till ett billigare?

Anser inte tjejen att hon blivit lurad, eller är det minsta osäker, ska hon betala inkassokravet. Även i detta fall bör hon kontakta Telenor och höra om det är möjligt att få byta abonnemang, eller avsluta eller i vart fall få bättre villkor på det nuvarande.

Skulle tjejen i fortsättningen behöva hjälp med att sköta sin ekonomi skulle det vara en bra idé att få förordnat en god man.

Jag hoppas jag svarat på dina frågor och om du skulle ha några fler är du mer än välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Alexandra Lantz
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Avtals ogiltighet (315)
2020-09-23 Tvingad att ingå avtal mot sin vilja
2020-09-16 Vad gäller om ett annat pris anges i avtalet än vad som bestämts muntligt?
2020-09-15 Omyndiga personers underskrift
2020-08-31 Har hyresgäst rätt att bo kvar vid förverkad hyresrätt?

Alla besvarade frågor (84694)