Villkor för att få avtjäna fängelsestraff med fotboja

2017-07-01 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om fotbojan. 1.När kan man få fotboja om man har dömt till två fängelse? 2. Hur kan få den? 3. Två år fängelse betyder det 16 månader eller 24 månader? *Hur kriminalvården beräknar domen? Tack!
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till Lawline för att få svar på din fråga!

1, Nej. Fotboja kan ersätta ett fängelsestraff när fängelsestraffet som utdömts är på max 6 månader, se 1 § lag (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll.

2, En person som dömts till max 6 månaders fängelse kommer få hem ett brev där frivården (inom kriminalvården) erbjuder den dömde att ansöka om fotboja istället för fängelsestraff. När ansökan är inskickad gör frivården en lämplighetsbedömning om det med hänsyn till det brott den dömde begått är lämpligt att straffet avtjänas genom fotboja. Fotboja anses lämpligt vid t.ex. trafikbrott. Vid brott mot familjemedlem är fotboja inte ett alternativ. För att beviljas fotboja krävs i vanliga fall att:

a) den dömde har arbete, kan ordna arbete, är under utbildning eller har annan lämplig sysselsättning och

b) den dömde har en ordentlig bostad och

c) andra som bor i bostaden tycker att det är okej att den dömde avtjänar sitt straff i hemmet och

d) om den dömde haft fotboja tidigare, måste den dömde ha varit brottsfri i 3 års tid sedan senast avtjänat fotbojestraff.

3, Huvudregeln är att en person som avtjänar ett fängelsestraff som är längre än en månad blir villkorligt frigiven efter att ha avtjänat 2/3 av strafftiden. Det innebär att en person som dömts till 2 års fängelse kommer avtjäna 16 månader av sin strafftid på anstalt. Resterande 8 månader kommer personen få vistas i frihet, se 26 kap. 6 § brottsbalken.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Med vänlig hälsning,
Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1561)
2021-08-04 Vilket straff döms ut för ringa narkotikabrott i mitt fall?
2021-08-02 Varför påbörjas verkställigheten av skyddstillsyn innan domen vunnit laga kraft?
2021-07-31 När blir man straffmyndig?
2021-07-31 Belastningsregister orosanmälan LVM

Alla besvarade frågor (94627)