Vill inte lära upp nyanställd

FRÅGA
Hej! Jag slutar på Måndag och mitt arbete vill tvinga mig lära upp en ny anställd, men jag anser inte att jag har någon skyldighet till det. Stämmer detta eller kan det anses som arbetsvägran?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En anställd har en skyldighet gentemot arbetsgivaren att utföra allt arbete som har ett naturligt samband med verksamheten. Vägrar man som anställd att utföra en arbetsuppgift kan det räknas som arbetsvägran och i värsta fall leda till uppsägning. För att arbetsvägran ska anses som en saklig grund för uppsägning ska arbetsvägran inte ha berott på otydliga order eller att uppgiften inneburit en fara för liv och hälsa.

Att lära upp en nyanställd bör högst troligen anses som en naturlig del av verksamheten. Jag rekommenderar dig därmed att följa din arbetsgivares order för att inte riskera uppsägning.

Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?