FrågaFAMILJERÄTTBodelning30/03/2020

Vilket värde ska giftorättsgods beräknas efter vid en skilsmässa?

Min exman och jag har bott tillsammans i 17 år, 8 som sambor och 9 som gifta. Vi ansökte om skilsmässan i augusti 2019 och förklarades skilda i november samma år. I samband med ansökningen ansökte jag även om en bodelningsman. I januari i år fick vi träffa juristen och gått igenom våra tillgångar och skulder. Vi kom överens om allt, men min sa inte pris för sitt AB som håller på att utvärderas nu av en utomstående. Sedan början av mars. AB har 15 anställda med omsättning på ca 33 miljoner kr och vinst på ca 700 tusen sedan starten 2008. Branschen är skog, el och infrastruktur. Min fråga är: kommer värderingen att påverkas av koronaviruset och ekonominedgången? Eller gäller det som företaget var värt när jag ansökte om skilsmässan?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilket värde din exmans företag ska beräknas efter. Huvudregeln för detta finner vi i äktenskapsbalken (ÄktB), men det råder dock viss osäkerhet i frågan.

Enligt brytdagen:

ÄktB 9 kap. 2 § stadgar huvudregeln att bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. ÄktB 11 kap. 2 § stadgar även att de skulder som ska räknas in är de som finns den dag talan väcktes. Denna dag kallas med ett annat ord för brytdagen.

Viss osäkerhet vad som gäller:

Om man ska ta hänsyn till fluktuation av exempelvis hus, aktier eller, som i ert fall, omsättningen av ett företag har lagstiftaren valt att inte svara på. Vissa anser att värderingen ska avse egendomens värde vid brytdagen, medan andra vid bodelningen. Genom förarbeten samt med tiden utvecklad praxis har frågeställningen klarnat något. I praktiken finns det en viss majoritet för en värdering då själva bodelningsavtalet upprättas. Detta resonemang bör även vara mest förenligt med "principerna för bodelning enligt ÄktB".

Sammanfattning:

Om makarna inte kan komma överens om när värderingen ska ske har domstolarna idag uppfattningen att värderingstidpunkten är den tidpunkt då boet blivit utrett eller vid bodelningstillfället. Du är varmt välkommen att kontakta en av våra jurister om du vill att vi undersöker ditt fall närmare. Här kan du skicka en ansökan om detta.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000