Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?

2021-05-07 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag ska arbeta med personlig assistans men är dömd (har överklagat domen) för ringa misshandel...fick böter...kommer de synas i de registret jag tar ut? Vilket register ska jag ta ut för de?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du beskriver att du ska arbeta med personlig assistans utgår jag från att du kommer att arbeta med människor med funktionsvariation. När man ska arbeta som personlig assistent till ett barn under 18 år måste du begära ut ett utdrag ur belastningsregistret och uppvisa för arbetsgivaren (1 § lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder). För att arbeta som personlig assistent för vuxna finns inget lagstadgande om att begära utdrag från belastningsregistret. Jag utgår i mitt svar från att du kommer att arbeta som personlig assistent till ett barn som är under 18 år.

Vilket register ska jag begära ut och vilka uppgifter syns?

Om du ska arbeta som personlig assistent åt ett barn med funktionsvariation ska du beställa ett begränsat utdrag från belastningsregistret som heter "Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning". Det hittar du på Polisens hemsida.

I det aktuella utdraget kommer finnas uppgifter om du fått påföljd för:

- mord
- dråp
- grov misshandel
- människorov
- alla sexualbrott
- barnpornografibrott
- grovt rån

Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget.

Sammanfattning

Ringa misshandel finns inte med bland de uppgifter som belastningsregisterutdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning visar. Jag vill också nämna att domen inte kommer finnas i belastningsregistret alls om utgången i målet ändras i hovrätten och du frikänns. Som jag tolkar din fråga har domen ännu inte vunnit lagakraft. Om du däremot blir dömd kommer uppgiften finnas med i ditt belastningsregister (men inte det begränsade utdraget för arbete med barn med funktionsnedsättning som beskrivits ovan).

Som privatperson har man möjlighet att ta del av hela sitt belastningsregister kostnadsfritt en gång per kalenderår. En sådan begäran ska göras skriftligen till Polismyndigheten (9 § lag om belastningsregister).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Har du praktiska frågor om hur man begär ut utdrag från belastningsregistret kan du läsa mer på polisens hemsida där du även hittar kontaktuppgifter du kan använda dig av.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?