Vilket straff riskerar jag om jag är misstänkt för grovt rattfylleri,grovt vållande till kroppsskada och ringa narkotikabrott?

2020-08-17 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej! Jag är misstänkt för grovt rattfylleri,grovt vållande till kroppskada samt ringa natkotikabrott. De var härom dagen då jag ville belöna min 7-åriga son efter att han hjälpt mej att klippa gräsmattan med ett dopp i sjön som ligger ca 2 km hemifrån. Jag tog de dumma beslutet att ta motorcykeln (som är obesiktigad men försäkrad) ner till sjön. På vägen hem åkte vi på rullgrus och vi åkte av vägen i ca 35 km/h,båda två fick skrubbsår,men sonen fick djupare och även en fraktur i ankeln. Jag har ätit lugnande och ångestdämpande tabletter i ca 6 månader då de har hänt massa tråkiga saker sen i våras. Provade även kokain för första gången nån dag eller två innan olyckan,o detta syntes på urin och blodprov. Kan tillägga att jag fick tillbaka mitt körkort 6 juli efter att ha vart av med de i 2 månader för en fortkörning med bil. Vad kan jag förväntas få för straff för detta? Blåste 1,6 promille efter jag hade tagit 4 munnar med whiskey innan vi for ner till sjön.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga är du efter incidenten misstänkt för brotten grovt rattfylleri, grovt vållande till kroppsskada samt ringa narkotikabrott. Du undrar nu vad du kan förväntas att få för straff för brotten om du döms.

Gränsen för grovt rattfylleri går vid minst 1 promille i blodet eller 0,50 mg/l i utandningsluften. Straffet är fängelse i högst två år (jfr 4 a § lagen om straff för vissa trafikbrott). Ringa narkotikabrott genom brukande ger i normalfallet endast böter. Det normala straffet är 30 dagsböter (jfr Strafföreläggande i bötesmål, RättsPM 2012:7 s. 15). Vållande till kroppsskada aktualiseras om någon av oaktsamhet orsakar annan person kroppsskada eller sjukdom som inte är ringa. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet är grovt är straffet fängelse i högst fyra år. I bedömningen av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig skyldig till en försummelse av allvarligt slag (3 kap. 8 § brottsbalken). Utifrån det du beskrivit i din fråga kan det argumenteras för att vållandet till kroppsskadan ska bedömas som grovt utifrån bland annat din påverkan av alkohol och narkotika.

Grovt rattfylleri är ett sådant brott som det normalt föreligger en presumtion för att bestämma påföljden till fängelse för. Styrkan av presumtionen varierar beroende på brottslighetens karaktär i det särskilda fallet och omständigheterna kring brottet. Att gärningsmannen haft en mycket hög alkoholhalt eller att brottet annars inneburit risker för trafiksäkerheten är faktorer som typiskt sett stärker presumtionen för fängelse (jfr NJA 2000 s. 17). I ditt fall kommer det att göras en bedömning i det enskilda fallet och det kommer att vägas in bland annat vilken promillehalt du hade och hur allvarlig olyckan blev.

För att ge en fingervisning om hur domstolarna emellanåt resonerar kan hänvisas till en del rättsfall. I ett rättsfall från Haparanda tingsrätt hade en man kört bil med 1,29 promille. Mannen körde av vägen in i ett träd. I bilen hade mannen en passagerare som blev skadad. Tingsrätten dömde mannen för grov vållande till kroppsskada och grovt rattfylleri till fyra månaders fängelse (Haparanda tingsrätt, mål nr B 367-18). Fallet överklagades till hovrätten som ändrade påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (behandling för missbruk). Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse i tre månader ha dömts ut (Hovrätten för övre Norrland, mål nr B 1194-18). I ett mål från Kristianstads tingsrätt hade en man kört lastbil med 1,71 promille. Mannen hade kört vårdslöst och kört på andra bilar och en person. Mannen dömdes för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och grovt rattfylleri till sex månaders fängelse (Kristianstads tingsrätt, mål nr B 404-19). Målet överklagades till hovrätten som fastställde tingsrättens dom utan några ändringar (Hovrätten över Skåne och Blekinge, mål nr B 3243-19).

I ditt fall går det inte att ge ett besked om vart du hamnar påföljdsmässigt om du döms för det du är misstänkt för. Sett till hur domstolen brukar döma är det rimligt att, utifrån din alkoholkoncentration och olyckan, räkna med ett kortare fängelsestraff. Straffet kan, som i det först redovisade fallet ovan, i vissa fall bytas ut mot skyddstillsyn och behandling.

Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?