Vilket straff riskerar jag om jag är misstänkt för grovt rattfylleri, grov vårdslöshet i trafik och narkotikabrott?

2021-10-30 i Trafikbrott
FRÅGA
misstänkt för grovt rattfylleri, narkotikapåverkan och grov vårdslöshet i trafik.Vilket straff kan man få?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga tar sikte på påföljdsvalet och straffmätning vid de brott som du har angett att du är misstänkt för. Till en början vill jag poängtera att det är en fråga som i slutändan är upp till domstolen att besluta, dem gör alltid en bedömning utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

För att svara på din fråga så kommer jag att framförallt använda mig av trafikbrottslagen (TBL), narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB).

Den som har gjort sig skyldig till grovt rattfylleri döms till högst 2 års fängelse, den lägre gränsen för grovt rattfylleri ligger på normalgradens översta gräns som utgångspunkt, vilket är 6 månaders fängelse (4 § och 4a § TBL).

Den som gör sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik döms till fängelse i högst två år (1 § 2 st TBL). Normalgraden ligger på dagsböter vilket innebär att man kan dömas till dagsböter och upp till 2 års fängelse (1 § 1 st TBL).

Det framgår inte i din fråga vilket narkotikabrott du misstänks för, men döms man för ringa narkotikabrott så döms man till dagsböter eller upp till 6 månaders fängelse (1 § och 2 § NSL). Om det rör sig om narkotikabrott av normalgraden så döms man till fängelse i högst 3 år (1 § NSL).

Om det rör sig om ringa narkotikabrott så kan det nämnas att grovt rattfylleri normalt anses "konsumera" ringa narkotikabrott om det hänger ihop med rattfylleriet, vilket innebär att man endast döms till grovt rattfylleri. Om det inte är fallet så måste brotten bedömas var för sig.

När domstolen går vidare och bedömer vilken påföljd man ska döma till så tar de som sagt hänsyn till omständigheter i det enskilda fallet, dessa kan vara både förmildrande och försvårande omständigheter. Exempel på detta är om man bland annat tidigare har gjort sig skyldig till brott, personens ålder och hälsa (29 kap 5 § BrB och 30 kap 4 § BrB). Om man döms för flera brott så ska rätten döma till en gemensam påföljd för brotten, om inte något annat är föreskrivet (30 kap 3 § BrB).

Eftersom jag inte har tillräcklig med information om omständigheterna i detta fall så kan jag inte ge mer information om det finns några fler omständigheter som man måste ta hänsyn till. Eftersom det är domstolen som dömer utifrån omständigheterna i det enskilda fallet så kan jag inte ge något konkret svar på vart du hamnar påföljdsmässigt om du skulle dömas för de brotten du är misstänkt för.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Amanda Sivander
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1270)
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?
2021-12-31 Vad får man för straff vid rattfylleri?

Alla besvarade frågor (98562)