FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott22/09/2016

Vilket straff kan övningskörning med en handledare som inte är godkänd för mig leda till?

Om min handledare är godkänd som handledare men inte just för mig och jag har körtillstånd, ifall jag övningskör med honom och stoppas av polisen, vad är straffet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om handledare och körkortstillstånd finns i Körkortslagen (KörkortsL), den hittar du här. Regler för vilka straff som kan utdelas vid trafikbrott finns i Lag (1952:649) om straff för vissa trafikbrott (TBL), den hittar du här.

Enligt KörkortsL 4 kap. 5§ 4p måste övningskörning ske med någon som har godkänts som din handledare. För varje person en handledare ska övningsköra med krävs en ny ansökan om att bli handledare.

Med ditt körkortstillstånd har du endast rätt att köra tillsammans med en handledare som är godkänd för just dig. Skulle en handledare som inte är godkänd för dig tillåta dig att övningsköra med honom eller henne, skulle han eller hon kunna dömas till brottet tillåtande av olovlig körning. Det framgår av 3§ 3st TBL.

Eftersom ditt körkortstillstånd endast gäller när du kör med en handledare som är godkänd just för dig och du alltså inte har rätt att köra utan denna handledare skulle även du kunna dömas för olovlig körning. Det framgår av 3§ 3st TBL.

Straffet för både tillåtande av olovlig körning och olovlig körning är böter.

Hoppas att detta var svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Cecilia SikströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?