Vilket straff kan jag få för att ha lurat personer på blocket?

FRÅGA
Hej.Jag har lurat 2 personer på blocket, en lurade jag på 3433kr och en annan på 950kr. Summan på 3433kr betalade jag tillbaka, nu undrar jag vad straffet kan bli.Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej! Och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Då du har lurat personer på pengar genom blocket har du begått brottet bedrägeri enligt brottsbalken 9 kap 1 §. Ett bedrägeri utgörs enligt regeln av en vilseledande handling som förmår en person att göra något som resulterar i vinst för den som vilseleder och förlust för den som blir vilseledd. I det enkla exemplet ovan består vinsten/förlusten av det belopp som betalats.

Då det rör sig om ett belopp på 4 383 kronor betraktas brottet troligtvis som bedrägeri av normalgraden. För detta brott riskerar du att få böter eller fängelse i högst två år. Är du missnöjd med den dom du eventuellt får kan du alltid överklaga den till hovrätten, rättegångsbalken 51 kap.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Sofia Holgersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (377)
2020-08-10 Grovt Bedrägeri enligt Polisen.. 800.000kr Vad kan jag göra??
2020-08-03 Har något fall av internetbedrägeri lett till åtal i Sverige?
2020-07-31 Lån på nätet - bedrägeri
2020-07-30 Vad är definitionen av utpressning? Tillämpning på scenario!

Alla besvarade frågor (82752)