Vilket straff kan en 14-åring få när man stulit en bil?

2019-05-08 i Påföljder
FRÅGA
Hej jag är 14 år och jag åkte fast när jag stal en bil och dom har bevis på min telefon som tyder på att jag har stulit den. Vilket straff kan jag få?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom att din fråga handlar om ett brott, och ett eventuellt straff, kommer jag att ta hjälp av brottsbalken när jag besvarar din fråga. Även andra lagar nämns för att göra mitt svar så utförligt som möjligt. För att göra det lättare för mig att besvara din fråga, och för dig att läsa mitt svar, kommer jag dela upp svaret i olika delar med olika rubriker. Svaret är dock sammanfattat längst ner.

Brottet att stjäla en bil

När du har tagit en bil, eller någon annan sak, som inte tillhör dig, finns det vissa krav som måste vara uppfyllda för att det ska vara just en stöld.

1.Det första kravet är att det ska föreligga ett uppsåtligt tagande, 1 kap 2 § Brottsbalken. Det innebär att du som tagit bilen måste ha haft avsikt att faktiskt ta något som inte är ditt. 2.Det andra kravet är att det ska vara ett olovligt tagande, 8 kap, 1 § Brottsbalken. Alltså att du tagit bilen fast att du inte fått. Om du från början fick låna bilen, men sen inte lämnade tillbaka den, är det alltså inte stöld. Däremot är det stöld om du inte fick ta bilen, men tog den ändå. 3.Det tredje kravet är att du tagit bilen med uppsåt att tillägna dig bilen och sakerna i den, 8 kap. 1 § Brottsbalken. Med det menas att du inte har tänkt lämna tillbaka bilen. 4.Det fjärde kravet är att det innebär skada för personen som du tar bilen ifrån, 8 kap. 1 § Brottsbalken. En skada i det här fallet är av ekonomisk natur, vilket innebär att om bilen du tagit är värd någonting, så lider den du tagit bilen ifrån skada. Den förlorar ju sin egendom.

Det finns alltså inget krav på att du måste ha brutit upp dörren på bilen, krossat rutan, tjuvkopplat eller på annat sätt orsakat en fysisk skada på bilen, för att det ska kunna anses vara stöld. Utan det är bara dessa fyra krav som behöver uppfyllas. Av dessa krav kan det vara svårt att bevisa det tredje, alltså att du tänkt ta bilen utan att lämna tillbaka den eller utan att vilja behålla den. Då är det inte stöld, utan istället brottet Tillgrepp av fortskaffningsmedel.

Brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel

Även det här brottet har vissa krav som ska vara uppfyllda, för att brottet ska anses begånget. Det handlar i det stora hela ungefär om samma krav som vid brottet stöld. Skillnaden är dock att du som stulit bilen inte behöver ha haft uppsåt att behålla bilen. Det räcker alltså att du medvetet tar bilen, fastän du inte får, och använder den, 8 kap. 7 § Brottsbalken.

Straffet som döms ut

Den som uppfyller alla fyra rekvisit och därmed anses ha stulit en bil, döms till fängelse i högst två år, 8 kap. 1 § Brottsbalken. Brottet kan även anses vara av mildare art, och då kan man dömas till fängelse i högst 6 månader eller till böter, 8 kap. 2 § Brottsbalken. Brottet kan också anses vara grovt, och då döms man till fängelse i lägst 6 månader och högst 6 år, 8 kap. 4 § Brottsbalken.

Den som inte haft uppsåt att behålla bilen, men ändå har tagit den utan lov, döms för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Precis som med straffet för stöld kan straffet vara av mildare art, normal grad eller grovt. Man kan dömas till böter eller fängelsetid mellan 6 månader och 4 år, 8 kap. 7 § Brottsbalken.

Men för att kunna dömas för ett brott måste man vara straffmyndig.

När är man straffmyndig?

En person som är under 15 år anses inte vara straffmyndig i Sverige, 1 kap. 6 § Brottsbalken. Det innebär att om du begår ett brott som 14-åring kommer du inte att dömas och få ett straff. Du kommer inte kunna straffas för gärningen senare, eftersom att ingen får straffas för ett brott som inte var straffbart vid gärningstillfället, eftersom att det finns ett så kallat retroaktivitetsförbud.

Om bilstölden är att anse som grov ska en förundersökning om brottet ändå inledas, dock inte för att kunna utdöma ett straff – utan för att få klargjort vad som faktiskt har hänt, 31 § Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Det kan även leda till en rättegång, som kallas bevistalan. I en bevistalan slås det bara fast om du har begått brottet eller inte, men det döms inte ut något straff.

Om bilstölden är att anse som grov kan bilen vara värd mycket pengar och det kan då finnas ett högt ersättningsanspråk som gjorts av den som du stal bilen av. Den du stulit bilen av kan då begära att ett skadeståndstalan väcks mot dig, 2 kap. 4 § och 5 kap. skadeståndslagen. Även om man inte är straffmyndig kan den som blivit av med bilen alltså ta upp det i domstol, för att få ersättning för den skada som blivit. Det är då inte tal om ett straff, utan frågan handlar om man får betala skadestånd eller inte, till den som blev av med bilen.

Även om man som 14-åring inte är straffmyndig, kan det fortfarande innebära andra samhällsingripanden. Bland annat kan socialtjänsten bli inblandad, och efter en utredning kan socialtjänsten erbjuda stödsamtal till både dig och din familj, eller familjebehandling, 11 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Om socialtjänsten gör en utredning och tycker att din hälsa eller personliga utveckling utsätts för en påtaglig risk att skadas genom ytterligare brottslig verksamhet kan du bli tvångsomhändertagen och alltså tagen från din familj, 3 § Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga.

Sammanfattning

För att en person ska dömas för att ha stulit en bil, krävs att vissa rekvisit är uppfyllda. I andra fall kan brottet tillgrepp av fortskaffningsmedel vara aktuellt. Båda brotten måste begås med uppsåt och kan bara ske om man inte haft tillåtelse att ta bilen. Beroende på brottens art kan man dömas till böter eller ett fängelsestraff som varierar mellan 6 månader och 6 år.

När man är 14 år är man inte straffmyndig och har alltså inget straffansvar. Det innebär att man inte kan bli dömd till att betala böter eller hamna i fängelse, varken när man begått brottet eller senare.

Som 14 åring kan man dock fortfarande bli dömd till att betala skadestånd, om den som blivit av med bilen har väckt talan och domstolen anser att det är rätt. Man kan även få samtalsstöd genom socialtjänsten eller bli tvångsomhändertagen.

Hoppas att detta besvarade din fråga,

Elina Bergstedt
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1099)
2019-10-17 Kan man bli av med vårdnaden för sitt barn om man begår brott?
2019-10-06 Vad definieras som återfall i brott och när beaktar domstolen detta?
2019-10-05 Påföljd för bilförare med narkotika i kroppen
2019-10-04 När försvinner en prick ur belastningsregistret för en person under arton år?

Alla besvarade frågor (73843)