vilket straff för tre olovliga körningar

2020-10-18 i Trafikbrott
FRÅGA
Hej blev av med körkortet för 1,5 år sedan pågrund av en drograttfylla, blev dömd för det och fick 40dagsböter, fick betala 5600kr. Är den ända dom som jag har på mig.Nu i somras så åkte jag fast för grov olovlig körning tre gånger. Första gången nekade jag och ska upp i domstolen nu snart. Dom andra två gångerna erkände jag och accepterade straffförelägande. Har dock ej fått några böter elr liknade än gällande dom två sista. Undrar nu ifall dom kommer ta upp alla tre tillfällen i domstolen och döma där eller ifall dom endast tar den första grova olovliga körningen?Hur ser kommande straff ut på ett ungefär tror du? Har du några tips till mig? Ifall det blir dagsböter, hur mycket landar dom på isåfall? Och hur många blir det? Finns det möjlighet att välja fängelsestraff istället för dagsböter? Tillägger att jag är 21år, jobbar på timmar och tjänar ca 8000-9000kr i månaden efter skatt.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du är misstänkt för tre all av olovlig körning, och att du nu undrar vad du kan väntas få för dessa brott och om de kommer tas ihop.

Olovlig körning

Straffskalan för olovlig körning av normalgrad är böter, men om den är grov på grund av upprepad vanekörning eller återkallat körkort, kan man få fängelse högst sex månader (3§ trafikbrottslagen). Då jag inte vet om du är misstänkt för grov olovlig körning, eller endast normalgrad är det svårt för mig att ge något säkert svar. Generellt kan jag säga att det finns en så kallad påföljdstrappa för olovlig körning, som beräknas utifrån antalet gånger man blir dömd för brottet. Men det ska till flera domar under en längre tid för att straffet ska hamna på fängelsenivå. Sannolikt kommer du bli dömd till dagsböter då du inte kört tillräckligt mycket olovlig för att hamna på fängelsenivå.

Dagsböter

Dagsböter beräknas utifrån två parametrar, den ena utifrån brottets straffvärde och kan hamna på en summa på mellan 30-150 st, och den andra utifrån dina ekonomiska förhållanden och kan hamna på en summa mellan 50-1000 kr (25 kap. 2§ brottsbalken). Dessa två aspekter multipliceras med varandra för att få totalsumman. Sannolikt hamnar straffvärdet för dessa gärningar på någonstans mellan 30-50 dagsböter. Det låter inte som att du tjänar så mycket pengar, och då hamnar det antagligen på mellan 50-70 kr cirka. Det totala bötesbeloppet får du då ut genom att multiplicera det första beloppet med det andra beloppet. Du skulle då hamna någonstans mellan 1 500 - 3 500 kr gissningsvis. Men detta är väldigt svårt för mig att säga med någon säkerhet.

Fängelse istället för böter

Du kommer inte kunna få fängelse istället för böter, det är inget som är förenligt med lagstiftningen om brottet är på bötesnivå. Böter är det mildaste straffet som vi har i straffskalan, och det ska utdömas oberoende av ekonomisk situation, men summan påverkas som sagt ändå av den ekonomiska situationen.

Sammanfattningsvis

Sannolikt kommer åklagaren ta upp samtliga olovliga körningar, beroende på vilken invändning du lämnat om grund för ditt nekande. Men det är inte heller säkert, det beror på hur åklagaren resonerar. Detta kommer dock framgå av åklagaren stämningsansökan så fort åklagaren väckt åtal vid tingsrätten, vilken du kommer få del av då.

Min gissning är att om du blir dömd för samtliga tillfällen, skulle du sannolikt bli dömd till dagsböter, någonstans mellan 1 500 kr och 3 500 kr, men detta är inget jag kan säga med säkerhet. Det är en bedömning som tingsrätten gör i varje enskilt fall. Du kommer i vilket fall som inte bli dömd till fängelse istället för böter.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen.

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1119)
2021-04-21 Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?
2021-04-18 Kan en förälder bli straffad om barnet begår trafikbrott?

Alla besvarade frågor (91389)